เป้าปืนกระดาษ
save ภาพแล้วปริ้นท์ลงกระดาษ A4 ได้เลยครับ