Repeater แบบครัวเรือน
Handy & Handy
โดยใช้วงจร Repeater Interface แบบ VOX ( ใช้ MOSFET )
( ๑๐  ธันวาคม  ๒๔๕๑ )

ที่มาของปัญหา:
      ในกรณีที่เราต้องการรับสัญญาณที่ไกล ๆ หรือต้องการ QSO กับเพื่อนสมาชิกสถานีไกล ๆ เราจะต้องไปนั่งอยู่หน้าเครื่องเบส หรือเครื่องชนิดมือถือที่ต่อกับสายอากาศสูง ๆ ซึ่งเท่ากับว่าเราต้องนั่ง QSO อยู่บริเวณนั้น ๆ  ถ้าเราเดินห่างออกไปจากเครื่องเราก็ทำได้เพียงแต่ฟังเพื่อน ๆ QSO กัน หากเราต้องการร่วมวง QSO เราก็จะต้องกลับมาที่เครื่องวิทยุเครื่องดังกล่าวอีก (ด้วยข้อจำกัดที่ว่าเครื่องที่ต่อสายอากาศสูง ๆ จะเคลื่อนย้ายไปมาลำบาก ทำให้ไม่สะดวก) 
      ในอีกกรณีหนึ่งหากเราเป็นแม่ข่าย เราจะต้องนั่งเฝ้าเครื่องเบสเพื่อรอลูกข่ายเรียกเข้ามา ทำให้เราไม่สะดวกทีจะเดินไปโน้นไปนี่ ซึ่งบางครั้งเราจำเป็นจะต้องห่างเครื่องไปทำธุระเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็กลัวว่าลูกข่ายจะเรียกเข้ามา (ที่สำคัญ ถ้าเจ้านายเรียกเข้ามาแล้วเราไม่ ว.๒  คงจะต้องหาเหตุผลมาแก้ต่างให้จงได้)

การแก้ปัญหา:
      จากเหตุการณ์ที่ยกขึ้นมาทั้งสองกรณี ผมพอมีวิธีแก้ไขได้โดยสร้างรีพีทเตอร์แบบครัวเรือนขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องวิทยุสองเครื่องและชุดอินเตอร์เฟสแบบ VOX อีกหนึ่งชุด ซึ่งก็ยืมมาจากวงจร วงจร Repeater Interface แบบ VOX handy-to-handy แบบทางเดียวจำนวนสองชุดแล้วต่อสลับด้านกัน ก็ได้เป็นรีพีทเตอร์แบบสองทาง เวลานำมาใช้งานก็ให้เครื่องที่หนึ่งต่ออยู่กับสายอากาศสูงๆ เพื่อรับ-ส่งสัญญาณในความถี่ใช้งานปกติ แล้วให้วิทยุเครื่องที่สองก็ต่อกับสายอากาศต่ำ ๆ เพื่อให้รับ-ส่งสัญญาณในความถี่สำรองในระยะใกล้ ๆ แค่บริเวณที่เราต้องไปทำธุระ จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือถือเปิดฟังในความถี่ของเครื่องที่สอง (ความถี่สำรอง) โดยจะสามารถใช้งานได้ทั้งรับและส่งในความถี่เดียวกันเลย 

การทำงานของระบบ:
      เมื่อมีใครเรียกมาจากที่ไกล ๆ สัญญาณก็จะถูกรับเข้ามาทางความถี่หลักของเครื่องที่หนึ่ง แล้วจะถูกส่งออกไปโดยเครื่องที่สองทางความถี่สำรองด้วยสายอากาศเล็กๆ ต่ำ ๆ  และเราซึ่งเปิดฟังในความถี่สำรองด้วยเครื่องมือถือ เราก็จะได้ยินเค้าเรียกมาอย่างชัดเจน  จากนั้นเมื่อเราตอบกลับไปทางความถี่สำรองด้วยเครื่องมือถือเครื่องเดิม สัญญาณจากเราจะถูกวิทยุเครื่องที่สองรับแล้วส่งต่อออกไปยังเครื่องที่หนึ่งเพื่อออกอากาศในความถี่หลัก ในรัศมีที่ไกลๆ ไปยังผู้รับได้

      มาดูรูปแบบของ รีพีทเตอร์แบบครัวเรือน ดังนี้ (ในที่นี้ความถี่ใช้งานหลักคือ 144.700 MHz และความถี่เครื่องมือถือเราจะใช้ความถี่สำรอง 146.000 MHz)


 

====== วงจร VOX แบบใช้ MOSFET โดยเอาวงจรอินตอร์เฟสแบบทางเดียวมาสองชุดแล้วสลับด้านกัน ======
จากวงจร ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ 10K ใช้ปรับระดับเสียงที่ออกอากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเสียงของวิทยุเครื่องรับด้วย
ผมจงใจที่จะไม่เอาตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ 10K ต่อลงกราวด์ เพราะถ้าลงกราวด์จะส่งผลให้ VOX ไม่ทำงาน

 


============= (ซ้าย)ลายปริ้นท์ที่ผมได้ออกแบบ   (ขวา)การลงอุปกรณ์ในแผ่นปริ้นท์  ทั้งสองด้าน ============
ส่วนสายไฟเส้นสีม่วงใต้แผ่นปริ้นท์ ผมต่อเพื่อให้ใช้ได้กับเครื่องโมบายด้วยเลย
ที่ใต้แผ่นปรินท์จะเห็นตัวต้านทานเล็กๆ สองตัวอนุกรมกันอยู่ คือผมหาตัวต้านทานปรับค่าได้ 100K ไม่ได้
ผมเลยเอาตัวต้านทานปรับค่าได้ 10K มาอนุกรมกับตัวต้านทานธรรมดา จนได้ค่ารวม 100K 

 

 

========= ชุดอินเตอร์เฟสแบบสองทางที่ประกอบเสร็จพร้อมนำไปใช้งานกับเครื่องมือถือทั้งสองด้าน ==========

 

 

ภาพการทดลองใช้งาน 
================== ทดลองใช้งานกับเครื่องวิทยุชนิดมือประเภทสอง (ของหน่วยงาน) ==================
โดยทางซ้ายมือเป็นเครื่องที่ใช้สายอากาศเล็กๆ และเครื่องทางขวามือเป็นเครื่องที่ใช้สายอากาศสูงๆ

ถ้าใช้เครื่อง Icom V8 , V82 , V85 เป็นเครื่องรับ ให้ปรับเสียงที่ระดับ 4
ซึ่งระดับนี้จะทำให้เสียงที่ออกไปทาง รีพีทเตอร์จะไพเราะพอดี


และนี่คือวงจรที่ได้รับการปรับปรุงโดยท่าน HS4LUP เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับวิทยุหลากหลายรุ่น
(ของผมจะใช้งานได้ดีกับ ICOM)

 คลิ๊กไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hs4lup.in.th/article/2-way_vox_repeater_version_2.php