ระบบรีพีทเตอร์ Repeater System
นำเสนอโดย HS9DMC

ระบบรีพีทเตอร์ แบบที่ 1

เป็นรีพีทเตอร์แบบทางเดียว ที่มีใช้งานอยู่ทั่วไป (ผู้ใช้ต้องตั้งความถี่ต่างในการรับ-ส่ง)
อันนี้จะเกิดปัญหาคือ เวลาต้องการติดต่อในพื้นที่เดียวกันจะต้องตั้งความถี่กลับด้านกับความถี่วิทยุของเพื่อน


 

ระบบรีพีทเตอร์ แบบที่ 2

เรานำรีพีทเตอร์สองทาง มาใช้งานเพิ่มระยะทางแบบ จุดต่อจุดโดยผู้ใช้งานไม่ต้องตั้งความถี่ต่าง
อันนี้สามารถแก้ปัญหาการรับ-ส่งในพื้นที่เดียวกันได้ดีเพราะเหมือนกับการใช้ความถี่ปกติ (เพราะการที่ไม่ต้องตั้งความถี่ต่างนี่แหล่ะ)
และหากเราต้องการให้หลักการทำงานเหมือนแบบที่ 1 ก็สามารถทำได้ง่ายเลย


 

ระบบรีพีทเตอร์ แบบที่ 3

เป็นการนำเอารีพีทเตอร์สองทาง (Back to Back) มาประยุกต์ใช้งานในครัวเรือน
แบบนี้จะอำนวยความสะดวกในการ QSO โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งหน้าเครื่องเบสที่ต่ออยู่กับเสาสูงๆ อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งเห็นท่าจะเหมาะกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุเป็นอย่างยิ่ง (เช่นที่โรงพัก หรือศูนย์ควบคุมข่าย)
 


 

ระบบรีพีทเตอร์ แบบที่ 4

เป็นการนำเอารีพีทเตอร์แบบทางเดียวหนึ่งชุด และแบบสองทาง อีกหนึ่งชุด
 (ใช้ทั้งหมดสามความถี่) มาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เครื่องลูก ไม่ว่าจะเป็นมือถือ
 หรือเครื่องโมบาย ให้สามารถพูดคุยกันได้ไกล ๆ

 


=> => => => => => => => => => => => การทำงานจากฝั่งซ้ายไฟฝั่งขวา => => => => => => => => => => => =>

 


<= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=  การทำงานจากฝั่งขวาไฟฝั่งซ้าย <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <= <=