วงจรอินเตอร์เฟส (Interface) สำหรับรีพีทเตอร์ที่นำมาเสนอนี้เป็นทั้งแบบ ทางเดียว และ 2 ทาง เชิญทัศนาได้ด้านล่างครับ

   ปล.วงจรที่ผมวาดขึ้นมานี้พอเป็นแนวทางเท่านั้นเอง อย่าไปเชื่อมากนัก  
( คำเตือน ; กรุณาใช้วิจาระณะญาญในการทำวงจร )
( เด็กและคนชราห้ามดูเกินวันล่ะ 2 ครั้ง )