วันหลังได้ลองเปลี่ยนกะทะดูบ้าง
และเปลี่ยนตัวรับสัญญาณจากเครื่องโทรศัพท์มือถือ เป็น AIR Card
(ต่อผ่าน USB Hub)