[ การใช้งานโปรแกรม Kashmir 3D ]
โดย ธรรมนงค์  ทวีชื่น  HS9DMC  { 10 มีนาคม 2548 }

    โปรแกรม Kashmir 3D เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับตัวรับสัญญาณ GPS เพื่อประโยชน์ในการเขียนแผนที่ หรือใช้ในการเดินทางด้วยแผนที่ ซึ่งมีความสามารถเขียนเป็นแผนที่ 3 มิติได้ โปรแกรมตัวนี้ใช้งานง่ายมากเพียงแค่ไปดาวน์โหลดแล้วมาทำการติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ NoteBook แล้วใส่แผนที่พร้อมพิกัดลงไป จากนั้นติดตั้งตัวรับสัญญาณ GPS เข้ากับคอมพิวเตอร์ เปิดโปรแกรมขึ้นมา ใช้งานได้เลย  (เหตุที่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบน NoteBook ก็เพราะว่าในการเดินทางนั้นเราสามารถนำ NoteBook ติดไปกันรถยนต์ได้ง่ายและสะดวกกว่าที่จะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะไปใส่ในรถยนต์น่ะครับ)

 
    โปรแกรม Kashmir 3D นี้ผมได้มาเมื่อปลายปี 45 จากเวบไซด์  www.kashmir3d.com ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในเวบไซด์ที่ผมจะอธิบายนี้เป็นเวอร์ชั่น 6.1.3  ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  แต่ปัจจุบันนี้เค้าได้พัฒนาปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่น 8.0.9 แต่เป็นฉบับ Beta อยู่เลยครับ ผมได้ลองเอามาติดตั้งใช้งานแล้วยังมี Bug อยู่มาก เลยแนะนำว่าควรจะใช้รุ่นเก่าดีกว่าครับ

   เมนูหลัก 
  1. การติดตั้งโปรแกรม
  2. การสร้างแผนที่ 
  3. การติดตั้งตัวรับสัญญาณดาวเทียม GPS เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  4. เริ่มใช้โปรแกรม รวมทั้งการเอาแผนที่เข้าไปในโปรแกรม
  5. ทดลองรับสัญญาณดาวเทียม GPS
  6. เริ่มเขียนเส้นทาง
  7. ตั้งชื่อให้กับจุดหมายเหตุ หรือสถานที่สำคัญ
  8. การแก้ไขเส้นทาง ที่เราเขียนขึ้นมา
  9. รายละเอียดของไฟล์ข้อมูลที่ได้ทำการบันทึก
  10. ตัวอย่างแผนที่ที่ได้เขียนขึ้นมา

 ใครมีอะไรดี ๆ ก็เมล์มาบอกกันด้วยล่ะ  thamnong@hotmail.com