วิธีการดูสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตาเปล่า

ที่มา : คุณชวลิต รัศมีนิล : E20KEW

       สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ที่มองเห็น จะมีขนาดเหมือนดาวขนาดเล็ก ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ จากฟากฟ้าด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง โดยไม่มีแสงไฟกระพริบ จากนั้น ก็จะลับหายไป ทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ในประเทศไทยสามารถมองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติได้ด้วยตาเปล่า ไม่จำเป็นต้องใช้กล้องโทรทัศน์ หรือกล้องดูดาวใดๆ ในการสังเกตการณ์

        สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ International Space Station ( ISS ) สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในวันที่ท้องฟ้ามืด และไม่มีเมฆบัง ส่วนใหญ่จะสามารถมองเห็นได้ในช่วงก่อนรุ่ง และหลัวพระอาทิตย์ตก ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง โดยต้องมีการคำนวณวงโคจรที่ค่อนข้างยุ่งยาก

       แต่ปัจจุบันมีเวบไซด์ที่สามารถทำการคำนวณดังกล่าวได้ ซึ่งสามารถเลือกจังหวัดที่สนใจ จากนั้น ระบบจะแจ้งวันที่ เวลา และทิศทางที่สามารถมองเห็นได้ให้ทราบ ได้แก่   http://www.heavens-above.com/selecttown.asp?CountryID=TH&lat=0&lng=0&alt=0&loc=Unspecified&TZ=CET  สำหรับจังหวัดที่สนใจ จะดูสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตาเปล่า สามารถเข้าไปดูได้ที่เวบไซด์ โดยพิมพ์ชื่อจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษของตัวเองลงไปในเวบไซด์

  (หากต้องการรายละเอียดการเข้าใช้เวบไซต์ ให้ดูที่ http://www.hs9dmc.com/iss/index.htm ครับ)  


หลังจากที่ Click เข้าไปใน ตามลิงค์ในแต่ละจังหวัดข้างต้นแล้วจะปรากฏหน้าดังรูปข้างบนนี้ขึ้นมาในกรณีที่มีโอกาสเห็นสถานีอวกาศในช่วงเวลาดังกล่าว

ตามรูปภาพตารางด้านบน ก็คือ

       การคำนวณตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2005 เวลา 12:00 น. จนกระทั่งถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2005 เวลา 12:00 น.

       สถานที่ทำการคำนวณ คือ กรุงเทพฯ Bangkok ( 13:7500N, 100.5170E )

       โดยใช้เวลาท้องถิ่น Local Time : คือเวลามาตรฐานสากล GMT + 7 ชั่วโมง

       ข้อมูลวงโคจรใช้ข้อมูลของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2005

       จากนั้น ในตารางด้านล่างจะแสดงเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดที่จะมองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติได้ โดยที่ DATE คือวันที่ สำหรับ Mag หรือ Magnitude เป็นตัวบ่งระดับความสว่างของดวงดาวบนท้องฟ้า โดย หากค่าที่แสดงในช่องหมายเลข 1 ( สีเขียว ) น้อยมาก ก็จะสว่างมาก ตัวอย่างเช่น Mag ที่ -2 จะมีความสว่างมากกว่า ดาวที่มีค่าสว่าง 1
       หากเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน ก็คือ ดวงอาทิตย์ จะมีค่า Mag คือ -26.7 ดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญ ค่า Mag คือ -12.7 และดาวศุกร์หรือดาวประจำเมืองมีค่า Mag คือ -4.4

       สำหรับช่อง Starts คือ เวลาที่มองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติ โดยจะแจ้งเป็นเวลาในระบบ 24 ชั่วโมง ส่วนแถบสีแดง Alt ( Altitude ) คือ ระดับความสูงเหนือเส้นขอบฟ้า หน่วยองศา เมื่อเทียบจากผู้สังเกตการณ์ โดยที่มุม 0 องศาคือ ระดับขอบฟ้า มุม 90 องศา คือจุดเหนือศรีษะของผู้สังเกตการณ์

       Az ( Azimuth ) คือมุมทิศ ซึ่งจะมีทิศเหนือ N ( north ) ทิศตะวันออก E ( east ) ทิศใต้ S ( south ) ทิศตะวันตก W ( west ) และมุมที่แทรกระหว่างทิศดังกล่าว อาทิเช่น NE ( North  East ) ตะวันออกเฉียงเหนือ SE ( South  East ) ตะวันออกเฉียงใต้ SW (South  West ) ตะวันตกเฉียงใต้ NW ( North  West ) ตะวันตกเฉียงเหนือ หรือหากเทียบกับเข็มทิศที่แจ้งเป็นระบบองศา ก็มีองศาดังต่อไปนี้

       N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0 องศา
22.5 องศา
45.0 องศา
67.5 องศา
90.0 องศา
112.5 องศา
135.0 องศา
157.5 องศา
180.0 องศา
202.5 องศา
225.0 องศา
247.5 องศา
270.0 องศา
292.5 องศา
315.0 องศา
337.5 องศา

       Alt (Altitude) คือมุมเงยในการมอง ซึ่งจะวัดจากแนวระนาบ(แนวขนานพื้นโลก) วัดขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งมุมนี้จะมากสุดเพียง 90 องศา นั่นก็คือเราแหงนหน้ามองขึ้นไปกลางท้องฟ้าพอดี

  

       ในช่อง Max. Altitude หมายถึง เวลา และตำแหน่งขณะที่ สถานีอวกาศอยู่สูงจากเส้นขอบฟ้ามากที่สุด และเป็นจุดที่มีความสว่างมากที่สุดด้วย โดยปกติมักจะเป็นเวลากึ่งกลางของทั้งหมด

       ในช่อง Ends หมายถึง เวลาที่สิ้นสุดการมองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติ

ตัวอย่าง การใช้ตารางของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2005 ในกรอบสีแดง (ดูภาพตารางด้านบนประกอบ)  สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้คือ
       สถานีอวกาศ นานาชาติจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่เวลา 05 นาฬิกา 36 นาที 44 วินาที ทางทิศ WSW ( ตะวันตกเฉียงทางใต้เล็กน้อย ) โดยมีมุมเงยขณะที่มองเห็น 16 องศา จากเส้นขอบฟ้า หลังจากนั้น จะเข้าสู่มุมสูงสุดเส้นขอบฟ้าที่มุม 30 องศา ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ที่เวลา 05 นาฬิกา 38 นาที 31 วินาที และแสงจางหายไป ทางทิศเหนือเยื้องทางทิศตะวันออกเฉียงเล็กน้อย ที่มุมสูงจากขอบฟ้า 10 องศา ที่เวลา 05 นาฬิกา 41 นาที 07 วินาที

       Prev I Next ที่อยู่ด้านบนของตาราง จะใช้สำหรับสั่งให้เครื่องทำการคำนวณการมองเห็นสถานีอวกาศในรอบสัปดาห์ ก่อนหน้านั้น ( Prev ) หรือรอบถัดไป ( Next )

       ขอให้มีความเพลิดเพลิน กับการชมสถานีอวกาศนานาชาติ

- - - - - - - - - - - สรุปการดูข้อมูลจากตารางอีกครับ (ภาพใหม่) - - - - - - - - - - - - - - - - -


 ลิงค์เว็บสำหรับดูในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย  (จังหวัดไหนไม่มีลิ้งค์ ให้ดูจังหวัดใกล้เคียงแทน)

 ภาคเหนือ 

แพร่ : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=18.150&lng=100.133&alt=154&loc=Phrae&TZ=UCTm7&satid=25544

ลำปาง : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=18.300&lng=99.517&alt=237&loc=Lampang&TZ=UCTm7&satid=25544

แม่ฮ่องสอน : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=19.267&lng=97.933&alt=186&loc=Mae+Hong+Son&TZ=UCTm7&satid=25544

เชียงใหม่ : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=18.783&lng=98.983&alt=293&loc=Chiang+Mai&TZ=UCTm7&satid=25544

สุโขทัย : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=17.006&lng=99.823&alt=53&loc=Sukhothai&TZ=UCTm7&satid=25544

นครสวรรค์ : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=15.683&lng=100.117&alt=23&loc=Nakhon+Sawan&TZ=UCTm7&satid=25544

พิษณุโลก : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=16.833&lng=100.250&alt=44&loc=Phitsanulok&TZ=UCTm7&satid=25544

น่าน : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=18.783&lng=100.783&alt=200&loc=Nan&TZ=UCTm7&satid=25544


 ภาคอีสาน 

นครราชสีมา : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=14.967&lng=102.117&alt=177&loc=Nakhon+Ratchasima&TZ=UCTm7&satid=25544

ขอนแก่น : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=16.433&lng=102.833&alt=164&loc=Khon+Kaen&TZ=UCTm7&satid=25544

สุรินทร์ : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=14.883&lng=103.483&alt=158&loc=Surin&TZ=UCTm7&satid=25544

อุบลราชธานี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=15.233&lng=104.863&alt=128&loc=Ubon&TZ=UCTm7&satid=25544

หนองคาย : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=17.876&lng=102.745&alt=164&loc=Nong+Khai&TZ=UCTm7&satid=25544

อุดรธานี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=17.408&lng=102.793&alt=175&loc=Udon+Thani&TZ=UCTm7&satid=25544

มุกดาหาร : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=16.533&lng=104.717&alt=154&loc=Mukdaharn&TZ=UCTm7&satid=25544


 ภาคกลาง 

กรุงเทพ ฯ : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=13.750&lng=100.517&alt=2&loc=Bangkok&TZ=UCTm7&satid=25544

กาญจนบุรี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=14.017&lng=99.533&alt=19&loc=Kanchanaburi&TZ=UCTm7&satid=25544

ชัยนาท : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=15.183&lng=100.133&alt=19&loc=Chai+Nad&TZ=UCTm7&satid=25544

ประจวบคีรีขันธ์ : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=11.817&lng=99.800&alt=1&loc=Prachuap+Khiri+Khan&TZ=UCTm7&satid=25544

ปราจีนบุรี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=14.050&lng=101.367&alt=23&loc=Prachin+Buri&TZ=UCTm7&satid=25544

อยุธยา : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=14.350&lng=100.550&alt=15&loc=Phra+Nakhon+Si+Ayutthaya&TZ=UCTm7&satid=25544

เพชรบุรี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=13.100&lng=99.950&alt=10&loc=Phet+Buri&TZ=UCTm7&satid=25544

สระแก้ว : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=13.817&lng=102.067&alt=37&loc=Sara+Kaeo&TZ=UCTm7&satid=25544

สระบุรี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=14.533&lng=100.917&alt=18&loc=Sara+Buri&TZ=UCTm7&satid=25544


 ภาคตะวันออก 

ชลบุรี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=13.367&lng=100.983&alt=0&loc=Chon+Buri&TZ=UCTm7&satid=25544

ระยอง : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=12.667&lng=101.283&alt=6&loc=Rayong&TZ=UCTm7&satid=25544

ตราด : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=12.233&lng=102.500&alt=17&loc=Trad&TZ=UCTm7&satid=25544


 ภาคใต้ 

กระบี่ : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=8.067&lng=98.917&alt=11&loc=Krabi&TZ=UCTm7&satid=25544

ชุมพร : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=10.500&lng=99.167&alt=12&loc=Chumphon&TZ=UCTm7&satid=25544

นครศรีธรรมราช : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=8.433&lng=99.967&alt=10&loc=Nakhon+Si+Thammarat&TZ=UCTm7&satid=25544

นราธิวาส : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=6.433&lng=101.833&alt=1&loc=Narathiwat&TZ=UCTm7&satid=25544

ปัตตานี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=6.867&lng=101.267&alt=1&loc=Pattani&TZ=UCTm7&satid=25544

ยะลา : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=6.550&lng=101.300&alt=55&loc=Yala&TZ=UCTm7&satid=25544

ภูเก็ต : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=7.883&lng=98.400&alt=9&loc=Phuket&TZ=UCTm7&satid=25544

สงขลา : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=7.200&lng=100.600&alt=36&loc=Songkhla&TZ=UCTm7&satid=25544

สตูล : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=6.617&lng=100.067&alt=18&loc=Satun&TZ=UCTm7&satid=25544

สุราษฏร์ธานี : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=9.100&lng=99.233&alt=2&loc=Surat+Thani&TZ=UCTm7&satid=25544

ระนอง : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=9.967&lng=98.633&alt=0&loc=Ranong&TZ=UCTm7&satid=25544

พังงา : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=8.467&lng=98.533&alt=77&loc=Phangnga&TZ=UCTm7&satid=25544

ตรัง : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=7.550&lng=99.600&alt=22&loc=Trang&TZ=UCTm7&satid=25544

พัทลุง : http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?
lat=7.617&lng=100.083&alt=76&loc=Phatthalung&TZ=UCTm7&satid=25544