การใช้งานโปรแกรม  eQSO (ver 1.13)
โดย HS9DMC

โปรแกรม eQSO เป็นโปรแกรมการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอีกโปรแกรม ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยโปรแกรม eQSO นี้มีด้วยกัน 3 ประเภท โดยแยกตามการใช้งานดังนี้      

  1. PC User ( ok ครับ )

  2. RF Gateway (กำลังปรับปรุง)

  3. Server  (กำลังเขียนครับ)

Email to  HS9DMC

[[[[[[[[[[[[[[< BACK >]]]]]]]]]]]]]]