04-7. การปรับเกนไมค์ (mic gain)
    การปรับระดับเกนไมค์ตรงนี้ เป็นการปรับความดังเสียงพูดของท่าน ที่ส่งออกไปหาเพื่อนสมาชิก (คู่สถานี )
ป.ล. ในการปรับแต่งเกนไมค์ แนะนำให้ไปปรับแต่งที่ห้อง conferrence ชื่อ *ECHOTEST* น่ะครับ เพราะเค้าทำห้องเอาไว้สำหรับการปรับแต่งเสียงโดยเฉพาะ และอีกอย่างหนึ่งคือจะได้ไม่ไปรบกวนเพื่อนสมาชิกที่เค้าอยู่ในห้อง conferrence ปกติอยู่แล้วด้วย