04-6. การปรับระดับเสียงของลำโพง
    การปรับระดับเสียงตรงนี้เป็นการปรับความดังของเสียงที่ดังออกลำโพง ซึ่งเป็นเสียงที่เรารับมาได้จากเพื่อนสมาชิกคู่สถานี