04-4-1. การตรวจสอบว่าผลการลงทะเบียนของเราเป็นอย่างไรบ้าง ใช้งานได้แล้วหรือยัง

เริ่มต้นด้วยการเปิดหน้าเวบ http://www.echolink.org/validation/

     

ให้กรอกนามเรียกขานของท่านลงไป แล้วคลิ๊ก  Continue  แล้วดูผลในภาพถัดไป ซึ่งความเป็นไปได้มี 4 กรณีด้วยกันคือ (ดูภาพประกอบ) กรณีที่ 1.  คือทางทีมงาน Echolink เค้ายังไม่รับทราบเรื่องใด ๆ จากท่านเลย (หรืออาจไม่มีการร้องขอใช้โปรแกรม) หน้าจอที่ได้จะเป็นแบบด้านล่างนี้

      กรณีที่ 2.  คือทางทีมงาน Echolink รับทราบว่าท่านขอลงทะเบียนเพื่อจะใช้งานโปรแกรมแล้ว แต่การลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อย เช่นเค้ายังไม่อนุญาต หรือท่านยังไม่ได้ส่งบัตรพนักงานไปให้ทางทีมงาน หรือทางทีมงานยังไม่ได้รับเมล์จากท่าน ฯลฯ หน้าจอที่ได้จะเป็นแบบด้านล่างนี้

      กรณีที่ 3.  คือทางทีมงาน Echolink ได้อนุญาตให้ท่านใช้งาน echolink แล้ว แต่อนุญาตเฉพาะแบบ USER เท่านั้น ส่วนการใช้งานแบบ Link ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกรอบ หน้าจอที่ได้จะเป็นแบบด้านล่างนี้

      กรณีที่ 4.  คือทางทีมงาน Echolink ได้ทำการอนุญาตให้ท่านเข้าใช้งานได้ทั้งสามกรณีแล้ว หน้าจอที่ได้จะเป็นแบบด้านล่างนี้