04-3. การเปิดใช้งานครั้งแรกและการเซ็ตอัพโปรแกรมเบี้องต้น

บางท่านเมื่อคลิ๊ก OK แล้ว ไม่เห็นผลใด ๆ เหมือนในภาพข้างบนนี้  กรุณาอย่าท้อแท้ครับ... ให้ท่านไปดูในหัว ข้อที่ 4 ต่อไปครับ