ความถี่ใช้งาน Echolink

      กรมไปรษณีย์โทรเลขได้อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นใช้ความถี่ในการลิ้งค์เสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ผ่านระบบ VoIP) ไปออกอากาศด้วยเครื่องวิทยุสื่อสาร ที่ช่วงความถี่ 145.5000 MHz ถึง 145.6125 MHz  และช่วง 145.7250 MHz ถึง 145.8000 MHz ซึ่งถ้าดูตามแบนด์แปลนของกรมไปรษณีย์โทรเลข ในข้อ 1.4 จะเป็นช่องความถี่ที่กำหนดให้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น  นั่นเอง

สรุปความถี่ที่ใช้ลิ้งค์ Echolink ได้
145.5125  145.5375  145.5500  145.5625  145.5750  145.5875  145.6000  145.6125
145.7250
  145.7375  145.7500  145.7625  145.7750  145.7875
ทั้งนี้ขอได้เว้นความถี่  145.5250  ซึ่งมีการใช้งานในระบบ APRS (เริ่มใช้งานวันที่ 1 พ.ค.2551)   
      ขอได้เว้นความถี่  145.5000  ซึ่งมีการใช้งานในระบบ Packet (
เริ่มใช้งานวันที่ 1 พ.ค.2551)  
ทั้งนี้และขอได้เว้นความถี่  145.8000  ซึ่งใช้ในกิจการดาวเทียมสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (ใช้ในการรับ)        
ซึ่งจะมีผลอย่างมากหากท่านนำไปทำความถี่ลิ้งค์

   ทั้งนี้หากใช้ช่องความถี่ใดแล้วเกิดการรบกวนกับสถานีอื่นที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้  
  จะต้องระงับการใช้ความถี่ดังกล่าวทันที   

 

อ้างถึง http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=73382.msg386332#msg386332   ref 

ความถี่ 145.500MHz - 145.5375MHz ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารประเภทอื่น ยกเว้นสถานี Internet Voice gateway (Echolink)
ความถี่ 145.550MHz - 145.6125MHz ใช้สำหรับสถานี Internet Voice gateway (Echolink)
ความถี่ 145.725MHz - 145.7875MHz ใช้สำหรับสถานี Internet Voice gateway (Echolink)
ความถี่ 145.800MHz ใช้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม และห้ามสถานี Internet Voice gateway (Echolink)

หมายเหตุ : ความถี่ 145.7875MHz อาจรบกวนการใช้งานการติดต่อสื่อสารกับสถานีอวกาศนานาชาติ
ควรระมัดระวังและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนการใช้ความถี่นี้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2554

 

24 มิถุนายน 2547 ฝ่ายกิจการวิทยุสมัครเล่น กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นทดลองออกอากาศ Echolink ได้โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อกรมไปรษณีย์โทรเลขอีกต่อไป

ภาพตัวอย่างสถานี Echolink แบบ Sysop ชนิด Link สถานีเล็ก ๆ สถานีหนึ่ง
         
      ใช้คอมพิวเตอร์ แบบ Desknote , วิทยุ icom แบบ Mobile             สายอากาศแบบรอบตัว บนตึก 5 ชั้น