3. อินเตอร์เฟสแบบ Carrier Control  อินเตอร์เฟสแบบนี้ต้องใช้ความสามารถในการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และความกล้าในการที่จะแกะเครื่องเพื่อหาจุดต่อสัญญาณ RX (และนั้นหมายถึงการเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องวิทยุของท่านด้วย)
@ ข้อดี  เสียงที่เรารับมาจากเพื่อนสมาชิก (เสียงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์) และเสียงที่เราส่งไปยังเพื่อนสมาชิก (เสียงจากเครื่องลิ้งค์เข้าคอมพิวเตอร์) จะไม่มีอาการขาดหายเลย เพราะทั้งสองด้านเราใช้วิธีควบคุมแบบ carrier control ผ่านทาง Comport ของเครื่องคอมพิวเตอร์
@ ข้อเสีย  (1). การควบคุมแบบนี้หากเพื่อนสมาชิกท่านใดกดคีย์ค้าง (แต่ไม่พูด) ในความถี่ลิ้งค์ จะทำให้ระบบทำงาน (กลายเป็น QRM ไปโดยปริยาย)  /// (2).เราจะต้องแกะเครื่องวิทยุที่แสนรักเพื่อทำการต่อสัญญาณ RX ออกมาใช้กับวงจรอินเตอร์เฟส

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในโปรแกรม Echolink ให้ไปที่เมนู  Tools  เลือก  Sysop Settings  แล้วจะได้หน้าจอตามภาพข้างล่างนี้
1. เลือกป้าย RX Ctrl  (เป็นการควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับเสียงจากวิทยุสื่อสาร ที่เข้ามาทางช่องไมค์หรือช่อง Line In)
2. คลิ๊กช่อง Serial CTS (หมายถึงเราใช้ขา 8 ของ serial port ในการควบคุมการรับเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากวิทยุฯ)
3. เลือกค่า VOX Delay (เป็นค่าการหน่วงเวลาในความต่อเนื่องของเสียงที่เข้าไปควบคุมระบบ VOX )
4. เลือกป้าย TX Ctrl  (เป็นการควบคุมการส่งของออกอากาศเครื่องวิทยุสื่อสารที่เป็นเครื่อง Link)
5. คลิ๊กช่อง RTS (หมายถึงเราใช้ขา 7 ของ serial port ในการควบคุมการส่งของวิทยุเครื่อง Link)
6. เลือกช่อง Comport ที่เราต่อสาย Interface เอาไว้