2. อินเตอร์เฟสแบบ กึ่ง Vox กึ่ง Carrier Control (Semi VOX - Semi Carrier) อินเตอร์เฟสแบบนี้ต้องใช้ความสามารถในการบัดกรีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์นิดหน่อย
@ ข้อดี  (1).ไม่ต้องแกะเครื่องวิทยุเพื่อหาจุดต่อสัญญาณ RX เหมือนกับแบบสุดท้าย  ///  (2). เสียงด้านที่เรารับมาจากเพื่อนสมาชิก (เสียงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์) จะไม่มีอาการขาดหาย เพราะด้านนั้นเราใช้วิธี carrier control ผ่านทาง Comport ของเครื่องคอมพิวเตอร์
@ ข้อเสีย  หากเรากดคีย์แล้วพูดด้วยคำพูดที่ไม่ต่อเนื่อง (เช่นหยุดคิดขณะที่กดคีย์)  สัญญาณเสียงที่เราส่งไปหาเพื่อนสมาชิก อาจมีอาการขาดหายเป็นช่วง ๆ ได้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในโปรแกรม Echolink ให้ไปที่เมนู  Tools  เลือก  Sysop Settings  แล้วจะได้หน้าจอตามภาพข้างล่างนี้
1. เลือกป้าย RX Ctrl  (เป็นการควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับเสียงจากวิทยุสื่อสาร ที่เข้ามาทางช่องไมค์หรือช่อง Line In)
2. คลิ๊กช่อง VOX  (เราต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานแบบ VOX ในการรับเสียงจากวิทยุเครื่อง Link)
3. เลือกค่า VOX Delay (เป็นค่าการหน่วงเวลาในความต่อเนื่องของเสียงที่เข้าไปควบคุมระบบ VOX )
4. เลือกป้าย TX Ctrl  (เป็นการควบคุมการส่งออกอากาศของเครื่องวิทยุสื่อสารที่เป็นเครื่อง Link)
5. คลิ๊กช่อง RTS (หมายถึงเราใช้ขา 7 ของ serial port ในการควบคุมการส่งของวิทยุเครื่อง Link)
6. เลือกช่อง Comport ที่เราต่อสาย Interface เอาไว้