1. อินเตอร์เฟสแบบ Vox ล้วน ๆ (Pure VOX) อินเตอร์เฟสแบบนี้เหมาะกับเครื่องลิ้งค์ที่เป็นชนิดมือถือรุ่นที่มีระบบ VOX ติดมากับเครื่อง   เช่น Yaesu FT-411 , FT-415 , FT-416 เป็นต้น
@ข้อดี (1).ไม่ต้องทำวงจรอิเล็คทรอนิคส์ในส่วนที่เป็นแจ็คที่ต่อกับ Comport  ทำเฉพาะส่วนที่เป็นแจ็คเสียบ 4 ตัวแค่นั้นเอง  /// (2).กรณีมีสมาชิกในความถี่ลิ้งค์กดคีย์ค้าง (แต่ไม่พูด) ระบบจะไม่ทำงาน ซึ่งเป็นการลดการกวนใน echolink ได้ด้วยครับ
@ข้อเสีย เสียงที่ เข้า และ ออก จากระบบอาจมีการขาดหายเป็นช่วง ๆ เพราะการเซ็ตเป็นระบบ vox นั้นจะอาศัยเสียงที่เราพูดคุยในการกระตุ้นให้ระบบทำงาน  เมื่อไหร่ที่เสียงพูดหยุดลง (เช่นเรายังกดคีย์อยู่ แต่กำลังนึกคำที่จะพูด) ระบบก็จะตัดทันที อาจทำให้คู่สนทนาของเราเข้าใจว่าเราปล่อยคีย์แล้ว

ในโปรแกรม Echolink ให้ไปที่เมนู  Tools  เลือก  Sysop Settings  แล้วจะได้หน้าจอตามภาพข้างล่างนี้
1. เลือกป้าย RX Ctrl  (เป็นการควบคุมการรับเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาทางช่องไมค์หรือช่อง Line In จากวิทยุฯ)
2. คลิ๊กช่อง VOX 
(เราต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานแบบ VOX ในการรับเสียงจากวิทยุเครื่อง Link)
3. เลือกค่า VOX Delay (เป็นค่าการหน่วงเวลาในความต่อเนื่องของเสียงที่เข้าไปควบคุมระบบ VOX )
4. เลือกป้าย TX Ctrl  (เป็นการควบคุมการส่งของเครื่องวิทยุสื่อสารที่เป็นเครื่อง Link )
5. คลิ๊กช่อง External VOX (หมายถึงการส่งของวิทยุจะต้องเซ็ตแบบ VOX เอาไว้)