( ขอขอบคุณ HS4OZZ ที่จุดประกายให้เกิดเวบหน้านี้ครับ )

    วงจรอินเตอร์เฟส (Interface) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับวิทยุเครื่องลิ้งค์ โดยมีหลักการว่า จะทำอย่างไรเมื่อเครื่องลิ้งค์รับสัญญาณเสียงเข้ามาแล้ว ให้เอาเสียงนั้นส่งเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งบอกคอมพิวเตอร์ว่ามีเสียงเข้ามาจากวิทยุแล้วน่ะ...!   ในทางกลับกัน จะทำอย่างไรจึงจะสามารถเอาเสียงที่ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วส่งไปยังวิทยุเครื่องลิ้งค์ให้ออกอากาศได้...!  ผมได้แยกการทำงานของอินเตอร์เฟสที่ใช้กับ Echolink ออกได้ 3 แบบคือ

 1. อินเตอร์เฟสแบบ Vox ล้วน ๆ (Pure VOX) คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 2. อินเตอร์เฟสแบบ กึ่ง Vox กึ่ง Carrier control (Semi VOX - Semi Carrier) คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 3. อินเตอร์เฟสแบบ Carrier control คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม