การใช้งานโปรแกรม EchoLink แบบ SysOP
โดย HS9DMC

การใช้งานแบบ SysOp เป็นการเซ็ตอัพ-ติดตั้งใช้งาน สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่มีความพร้อมที่จะเป็นสถานีเชื่อมโยงเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปออกอากาศให้เพื่อน ๆ ที่มีเฉพาะเครื่องวิทยุสื่อสาร ได้ร่วมพูดคุย ติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรม Echolink 

การใช้งานแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่น Echolink

.     การเซ็ตระบบของท่านให้ทำงานแบบ Link หรือ แบบ Repeater นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันอยู่หลายเรื่องครับ ก่อนอื่นที่ท่านจะทำเป็น Link ท่านต้องยอมรับและสามารถกระทำการต่าง ๆ ตามข้างล่างนี้ให้ได้ด้วย

1. ท่านจะต้องมีเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เพ็นเที่ยม 133 ขึ้นไป มีซาวด์การด์ 16 บิทขึ้นไป มีช่องเสียบไมค์โครโฟน, ช่องเสียบลำโพง, ช่องเสียบชุดอินเตอร์เฟส (ส่วนมากจะเป็นช่อง ComPort) และในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows 98 หรือ Windows 98SE หรือ Windows  ME หรือ Windows 2000 หรือ Windows XP  และเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านต้องต่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เพราะการใช้งานโปรแกรม echolink จะต้องต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาของการใช้งานโปรแกรม และอินเตอร์เน็ตที่ใช้ไม่ควรเป็นอินเตอร์เน็ตฟรี TOTonline ขององค์การโทรศัพท์   แต่ปัจจุบันนี้ได้มีโปรแกรม Echolink Proxy ซึ่งเพื่อน ๆ สมาชิกบางท่านเค้าติดตั้งเพื่อให้ผู้ที่ใช้ TOTonline สามารถเล่น echolink ได้แล้ว โดยที่ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.hs9dmc.com/echolink/echoproxy_E20KEW.htm

2. ท่านจะต้องมีเครื่องวิทยุสื่อสารที่ว่างใช้งานอยู่ 1 เครื่อง และจะต้องสละเครื่องนั้นเพื่อส่วนรวม (ใช้ทำเครื่องลิ้งค์ , แต่เครื่องยังคงตั้งอยู่ที่บ้านท่าน) ผมแนะนำว่าควรจะเป็นเครื่องชนิดโมบาย เพราะคุณสมบัติในการรับสัญญาณเมื่อใช้สายอากาศสูง ๆ จะดีกว่าเครื่องชนิดมือถือ

3. ท่านหรือสมาชิกของท่าน ต้องมีเวลาในการเฝ้าฟังในช่องความถี่ที่ท่านทำลิ้งค์  เพื่อไม่ให้สัญญาณไปรบกวนใคร หรือไม่ให้ใครมาทำการรบกวนในความถี่ที่ท่านทำลิ้งค์เอาไว้ เพราะเมื่อสถานี echolink ของท่านลิ้งค์อยู่กับสถานี echolink อื่นแล้ว เสียงที่สมาชิกคุยกันในความถี่ลิ้งค์ทาง RF แล้วเสียงนั้น ๆ ก็จะออกไปทางความถี่ลิ้งค์ของสถานี echolink อื่นด้วยครับ  นั้นหมายถึงท่านจะต้องมีวิทยุสื่อสารอีกหนึ่งเครื่องและสายอากาศอีกหนึ่งชุดเพื่อใช้ในการเฝ้าฟังล่ะครับ หรือไม่ ก็จะต้องออกแบบวงจรอินเตอร์เฟสให้สามารถรับฟังเสียงในความถี่ลิ้งค์ได้จากเครื่องลิ้งค์เอง

4. ท่านจะต้องจ่ายค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้ในการสนทนากับสถานี echolink อื่น

5. ท่านจะต้องคอยชี้แนะ, แนะนำ , ทำความเข้าใจ กับเพื่อน ๆ  สมาชิกที่สแตนบายอยู่ทาง RF ในความถี่ลิ้งค์ของท่าน

6. ต้องเอาสัญญาณเสียงจากโปรแกรม echolink ไปลิ้งค์ออกอากาศ ณ ความถี่ที่ กทช. กำหนดให้ใช้กับ echolink เท่านั้น 

( นึกได้เพียงแค่นี้ก่อน.... )