05-2. การเซ็ตอัพให้โปรแกรมเข้ากันได้กับวงจรอินเตอร์เฟส 
 
(อ้างอิงวงจรอินเตอร์เฟสตามในเวบไซด์นี้ครับ)

    จากภาพข้างบน เมื่อท่านคลิ๊ก OK ไปแล้ว ให้ท่านต่อวงจรอินเตอร์เฟสเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวิทยุที่จะใช้ทำเครื่อง Link ตั้งความถี่ของวิทยุตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขกำหนดให้ไว้ในใบอนุญาต ... จากนั้นท่านยังจะต้องมีการปรับแต่เสียงของระบบอีกโดยการสังเกตุและปรับแต่งให้ได้ระดับเสียงตามด้านล่างนี้
(เหตุที่ต้องทำการปรับเสียงใหม่อีกก็เพราะว่าระดับเสียงจากเครื่องวิทยุไปเข้าคอมพิวเตอร์อาจดังมากกว่าหรือน้อยกว่าตอนที่เราต่อกับไมค์  และเสียงที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ไปเข้าเครื่องวิทยุอาจดังมากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อตอนเป็น User)