จุดต่อสัญญาณ RX Signal ของเครื่อง
วิทยุมือถือ
ICOM รุ่น IC-P2E

เครื่องรุ่นนี้ วงจร Interface เหมือนกับรุ่น IC-P2ET ครับ
ต่างกันตรงจุดต่อสัญญาณ RX ซึ่งก็อยู่ใต้แบตเตอรี่ Back Up เช่นกัน
(ดูภาพ)


< - - - - - - - - - - - - - - - - - - ภาพล่าง ขยายจุดที่ Q8 ครับ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >

ลายวงจรสเกนจากคู่มือซ่อม