จุดต่อสัญญาณ RX Signal ของเครื่อง
วิทยุมือถือ
ICOM รุ่น IC-2SE , IC-2SA

จุดต่อสัญญาณ RX ดูตามภาพครับ

ภาพด้านบนนี้จุดต่อสัญญาณ RX ผมเอามาจากไฟที่ไปเลี้ยงหลอดไฟ RX (หลอดสีเขียวที่ติดเมื่อมีการรับสัญญาณ) 
จุดอื่นก็มีครับ แต่ต่อสายไฟออกมายากเพราะเครื่องรุ่นนี้แผงวงจรจะวางตั้งฉากกับแผ่นปริ้นท์หลัก (คล้าย ๆ กับรังผึ้ง)

ลายวงจรสเกนจากคู่มือซ่อม

 


สำหรับ วงจร Interface เหมือนกับเครื่องมือถือรุ่นอื่น ๆ ครับ

การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับ DB9 (Serial Port )