จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟสของเครื่อง
วิทยุมือถือ
ICOM รุ่น IC-2GX , IC-2GXE , IC-2GXA


จะต่อสัญญาณจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ จาก 2 จุดนี้

 

วงจรอินเตอร์เฟสใช้เหมือนกับเครื่องรุ่น IC-2GXAT

การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับ DB9 (Serial Port )