จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟสของ
เครื่องวิทยุมือถือ
ICOM รุ่น IC-2G , IC-2GE , IC-2GA

ลายวงจรสเกนจากคู่มือซ่อม

 

วงจรอินเตอร์เฟสที่ใช้กับเครื่องรุ่นนี้

การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับ DB9 (Serial Port )


เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการทำวงจรอินเตอร์เฟส

   
อุปกรณ์ไม่กี่ตัว สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค  RS232 ได้เลย

 

    
ตัวเก็บประจุ 4.7 ไมโคฟารัด ตัวเล็ก สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค ตัวที่ต่อกับช่องลำโพงของ Sound Card ได้