จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟส
ของเครื่องวิทยุโมบาย
ICOM รุ่น IC-2200

ลายวงจรสเกนจากคู่มือซ่อม

สายสีน้ำตาลคือสายที่ต่อใช้งานจริง

สายสีน้ำตาลคือสายที่ต่อใช้งานจริง

  

สายสีน้ำตาลคือสายที่ต่อใช้งานจริง


วงจรอินเตอร์เฟสที่ใช้กับเครื่องรุ่นนี้ (ใช้ร่วมกับ IC-2100 ได้เลย) 

  เมื่อท่านใช้วงจรข้างบนนี้แล้ว 
ท่านต้องไปเซ็ตในโปรแกรม Echolink ตามข้างล่างนี้ด้วยน่ะครับ


เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการทำวงจรอินเตอร์เฟส

   
อุปกรณ์ไม่กี่ตัว สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค  RS232 ได้เลย

 

    
ตัวเก็บประจุ 4.7 ไมโคฟารัด ตัวเล็ก สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค ตัวที่ต่อกับช่องลำโพงของ Sound Card ได้