จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟส
ของเครื่องวิทยุโมบาย
ICOM รุ่น IC-2000

 

 

 

 

ดูกันชัดๆ 

วงจรอินเตอร์เฟสที่ใช้กับเครื่องรุ่นนี้
 

 

  เนื่องจากวิทยุรุ่นนี้ในบางล๊อตของการผลิด เค้าไม่ได้ต่อสัญญาณ Audio ออกมาให้ที่ขา 3 ของแจ็คไมค์หน้าเครื่อง ซึ่งเมื่อเราต่ออินเตอร์เฟสใช้งานจะทำให้ไม่มีเสียงจากเครื่องลิ้งค์ของเราออกไปยังคู่สถานี   ผมเลยหาวิธีแก้ไขให้สามารถใช้ได้กับวงจร อินเตอร์เฟสชุดเดิม โดยการต่อสายเส้นเล็ก ๆ จากขา Vol.in ของวอลลุ่ม (ปุ่มปรับความดังเสียงลำโพง) มายังขั้วที่ 3 ของแจ็คไมค์หน้าเครื่อง (สายไฟเส้นสีส้ม ดังภาพล่างนี้)

     สายสีส้มที่เห็นเป็นสายที่ต่อเพื่อเอาสัญญาณเสียงออกไปใช้งาน (ตามวงจรอินเตอร์เฟส)  โดยด้านซ้ายมือจุดที่สายไฟสีส้มต่ออยู่เป็นขาที่ 3 ของแจ็คไมค์หน้าเครื่อง   และด้านขวามือที่สายสีส้มต่ออยู่เป็นขาของวอลลุ่มที่ปรับความดังของลำโพงเครื่อง  ซึ่งการต่อสัญญาณเสียงออกไปใช้งานในลักษณะนี้มีผลทำให้ท่านสามารถฟังเสียงที่รับเข้ามาที่ความถี่ Link ได้ทางลำโพงของเครื่องวิทยุที่ใช้ทำลิ้งค์เอง โดยที่การปรับความดังของลำโพงของเครื่องลิ้งค์จะไม่มีผลต่อเสียงที่เข้าไปในระบบ echolink แต่อย่างใด (กลายเป็นผลดีเสียอีกที่ท่านไม่ต้องใช้สายอากาศสูง ๆ อีกต้นหนึ่งเพื่อที่จะใช้เฝ้าฟังเสียงสมาชิกในความถี่ Link เพียงแต่ท่านมีเครื่องมือถือสายอากาศยางเพื่อส่งเสียงเข้าระบบฯ ก็พอ  ส่วนเสียงของเพื่อนสมาชิกในความถี่ Link เราฟังเอาจากลำโพงของเครื่องลิ้งค์เครื่องนี้ได้โดยตรง)


  เมื่อท่านใช้วงจรข้างบนนี้แล้ว 
ท่านต้องไปเซ็ตในโปรแกรม Echolink ตามข้างล่างนี้ด้วยน่ะครับ


เทคนิคการต่ออุปกรณ์ เล็ก ๆ น้อย ๆ 

   
อุปกรณ์ไม่กี่ตัว สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค  RS232 ได้เลย

 

    
ตัวเก็บประจุ 4.7 ไมโครฟารัด ตัวเล็ก สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค ตัวที่ต่อกับช่องลำโพงของ Sound Card ได้