จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟส
ของเครื่องวิทยุโมบาย
ICOM รุ่น IC-V8000


-------------------------------------------------------- หน้าตาของวิทยุรุ่นนี้------------------------------------------------------------------------------------------------------- ลายปริ้นท์ ด้านที่มีจุดต่อสัญญาณ RX ----------------------------------------------


---------------------------------------------------- ลายวงจรสเกนจากคู่มือซ่อม ----------------------------------------------------


วงจรอินเตอร์เฟสที่ใช้กับเครื่องรุ่นนี้ (ใช้วงจรเดียวกันกับ IC-2100)


    เมื่อท่านใช้วงจรข้างบนนี้แล้ว 
ท่านต้องไปเซ็ตในโปรแกรม Echolink ตามข้างล่างนี้ด้วยน่ะครับ