จุดต่อสัญญาณ RX Signal ของเครื่อง
วิทยุมือถือ
YAESU รุ่น FT-411

จุดต่อสัญญาณ RX ดูตามภาพครับ

ภาพด้านบนนี้จุดต่อสัญญาณ RX ผมเอามาจากไฟที่ไปเลี้ยงไอซีขยายเสียงของลำโพงครับ


สำหรับ วงจร Interface เหมือนกับเครื่องมือถือรุ่นอื่น ๆ ครับ

การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับ DB9 (Serial Port )