จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟส
ของเครื่องวิทยุโมบาย
YAESU รุ่น FT-2400

(อาจโหลดภาพช้าหน่อยน่ะครับ  เพราะบางภาพมีขนาดโตมาก)

วงจรจากคู่มือซ่อม
รูปที่ 1 เป็นแผงวงจรด้านหน้าที่มี CPU
 


  เมื่อท่านใช้วงจรข้างบนนี้แล้ว 
ท่านต้องไปเซ็ตในโปรแกรม Echolink ตามข้างล่างนี้ด้วยน่ะครับ

 

   
อุปกรณ์ไม่กี่ตัว สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค  RS232 ได้เลย

 

    
ตัวเก็บประจุ 4.7 ไมโคฟารัด ตัวเล็ก สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค ตัวที่ต่อกับช่องลำโพงของ Sound Card ได้