จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟส
ของเครื่องวิทยุโมบาย
YAESU รุ่น FT-212RL

 


เมื่อดูจากวงจรของเครื่อง FT-212 แล้วจะพบว่าเราสามารถต่อสัญญาณ RX ออกมาใช้งานได้โดยตรง
โดยจะต้องมีทำการแกะเครื่องแล้ว บัดกรีเพื่อจั๊มจุดที่ 16 เพื่อเอาสัญญาณออกมา ผ่านขาที่ 5 ของแจ็คไมค์ หน้าเครื่องเทคนิคการทำ Interface เล็ก ๆ น้อย ๆ 

   
อุปกรณ์ไม่กี่ตัว สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค  RS232 ได้เลย

 

    
ตัวเก็บประจุ 4.7 ไมโคฟารัด ตัวเล็ก สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค ตัวที่ต่อกับช่องลำโพงของ Sound Card ได้