จุดต่อสัญญาณ RX Signal  
ของเครื่องวิทยุโมบาย
ALINCO รุ่น DR-119

วิทยุรุ่นนี้ผมไม่มีเครื่อง จึงได้มาเพืยงลายวงจร หากเพื่อน ๆ สมาชิกท่านใดทำวงจรได้แล้ว
ช่วยถ่ายภาพตัวเครื่องและจุดต่อสัญญาณส่งมาเผยแพร่กันด้วยน่ะครับ

ลายวงจรของเครื่องรุ่นนี้


จุดที่สามารถต่อสัญญาณ RX ไปใช้งาน แต่ขอให้ต่อผ่านวงจร Buffer น่ะครับเพื่อความปลอดภัยของ CPU

 

ที่แจ็คไมค์หน้าเครื่อง DR-119

 

วงจร Buffer อย่างง่าย หากใครจะใช้วงจร Buffer อื่นก็ได้น่ะครับ ไม่ว่ากัน ขอให้วงจรนั้นทำงานได้ก็พอ

  วงจรอินเตอร์เฟสให้ดัดแปลงมาจากเครื่องรุ่นอื่น ๆ ได้ครับ