จุดต่อสัญญาณ RX Signal และวงจรอินเตอร์เฟส
ของเครื่องวิทยุมือถือ
STANDARD รุ่น C-150

มีสมาชิกหลายท่านที่มีเครื่อง Standard C150  (รุ่นใช้ทรานซิสเตอร์เป็น PA) ยังใช้งานได้ดีอยู่
และอยากจะเอามาทำเป็นสถานี Link ด้วยโปรแกรม Echolink ...  
ซึ่งเป็นวิธที่ต้องเปิดฝาเครื่อง หาสัญญาณ RX น่ะครับ... 
ไม่ใช้ทำเป็นแบบ VOX ให้สมาชิกฯ รำคาญเสียงที่ขาดเป็นช่วง ๆ ครับ

ลายวงจรสเกนจากคู่มือซ่อมฯ


ลายปริ้นท์ก็สเกนจากคู่มือซ่อมฯ

เนื่องจากวิทยุมือถือรุ่นนี้ดูจากคู่มือแล้วแรงดัน RX จะมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับวิทยุมือถือรุ่นอื่น ๆ 
ดังนั้นเมื่อจะใช้งานร่วมกับโปรแกรม Echolink 
ให้ลองวัดแรงดันตรงสัญญาณ RX อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจครับ

วงจรอินเตอร์เฟสที่ใช้กับเครื่องรุ่นนี้

 การบัดกรีอุปกรณ์เข้ากับ DB9 (Serial Port )

     
อุปกรณ์ไม่กี่ตัว สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค  RS232 ได้เลย

 

    
ตัวเก็บประจุ 4.7 ไมโคฟารัด ตัวเล็ก สามารถบัดกรีไว้ในแจ็ค ตัวที่ต่อกับช่องลำโพงของ Sound Card ได้