วงจรอินเตอร์เฟส (Interface) ของคุณโอชา HS8LR แห่ง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ครับ...
 และขอขอบพระคุณข้อมูลตรงนี้ด้วยครับ

 
ปล. แจ็กเสียบสัญญาณทุกตัวให้ใช้แบบสเตอริโอครับ เพราะวิทยุบางเครื่องอาจมีปัญหา
(ขอบคุณผลการทดลองจาก HS1KMZ จ.สุพรรณบุรี 28 กพ 46)