การหาจุดสัญญาณ RX ของวิทยุสื่อสารแต่ล่ะรุ่น และวงจรอินเตอร์เฟส

ด้านล่างนี้เฉพาะเรื่องจุดต่อสัญญาณ RX ของวิทยุสื่อสารรุ่นต่าง ๆ และวงจรอินเตอร์เฟส
ที่ใช้กับวิทยุรุ่นนั้น ๆ   ซึ่งวงจรที่ใช้กับเครื่องแต่ล่ะรุ่น อาจเป็นวงจรเดียวกันน่ะครับ
ในหน้าลิ้งค์นี้จะเป็นวงจรอินเตอร์เฟสแบบ carrier control ทั้งสองด้าน ทุกวงจร

  เครื่องชนิดมือถือ (Handy) ---

  เครื่องชนิดโมบาย (Mobile)

 [ Interface ของ HS8LR
 [ ICOM IC-2N ] 25 February 2003
 [ ICOM IC-02N ] 13 March 2003
 [ ICOM IC-2G18 October 2002
 [ ICOM IC-2S ] 12 May 2004
 [ ICOM IC-P2ET ] 5 February 2003
 [ ICOM IC-P2E ] 3 December 2003
 [ ICOM IC-2GXET ] 9 March 2003
 [ ICOM IC-2GXE ] 22 June 2004
 [ STANDARD C-150 ] 21 April 2003
 [ YAESU FT-411 ] 12 May 2004

 [ ICOM IC-228 ] 3  January 2004
 
[ ICOM IC-229 ] 12 March 2003
 [ ICOM IC-2000 ] 17 March 2003
 [ ICOM IC-2100 ] 12 March 2003 
 [ ICOM IC-2200 ] 5 June 2012 
 [ ICOM IC-V8000 ] 11 March 2004
 [ KENWOOD TM-231 & TM-241] 16 May 2003
 [ YAESU FT-2400 ] 15 April 2003
 [ YAESU FT-212RL ] 14 May 2003
 [ ALINCO DR-119 ] 17 June 2004

 [ YAESU FT-1500 ] เวอร์ชั่นต่างประเทศ 
  ( เคยทำไว้ให้สมาชิกในประเทศมาเลเซีย นานแล้ว
 [ KENWOOD TM-201 ] เวอร์ชั่นต่างประเทศ 

ภาพประกอบบางภาพมีขนาดโตมาก อาจต้องใช้เวลาเปิดภาพนานหน่อยน่ะครับ


Last Update เสาร์, 05 พฤษภาคม 2555 07:31:02