การทำ Port Forward สำหรับ Router ยี่ห้อและรุ่นต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม Echolink ได้

     เมื่อเราซื้อ Router สำหรับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) มาใช้งาน ไม่ว่าจะเปิดเว็บไซต์ , ดูหนังผ่านเน็ต , ฟังเพลง , ส่งเมล์ , เล่น MSN , เล่น chat เราก็สามารถใช้ได้ แต่พอเราจะใช้กับโปรแกรม Echolink กลับเล่นไม่ได้เฉยเลย... มันเกิดจากอะไรล่ะ...

      การใช้งานอินเตอร์เน็ต จะเห็นว่าเราใช้เลข IP เพียงเลขเดียวแต่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าระบบอินเตอร์เน็ตได้มีการเพิ่มพอร์ตสื่อสารเพื่อใช้ประกอบกับเลข IP ในการแยกแยะข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตอีกชั้นหนึ่ง เช่นในการเปิดดูเวบไซต์จะใช้พอร์ตสื่อสารหมายเลข 80 , การรับ-ส่งเมล์จะใช้พอร์ตสื่อสารหมายเลข 25 กับ 443 , เล่น MSN จะใช้พอร์ตสื่อสารหมายเลข 1863 , ดู TV online ใช้พอร์ตสื่อสารหมายเลข 1755  เป็นต้น 

      ปกติตัว Router แต่ล่ะยี่ห้อ แต่ล่ะรุ่นนั้นผู้ผลิตเค้าจะใส่ระบบความปลอดภัยในการเล่นอินเตอร์เน็ตขั้นต้นมาให้ด้วยแล้ว จึงทำให้เราเล่นอินเตอร์เน็ตพื้นฐานได้ (นั่นคือเค้าจะยอมให้ข้อมูลผ่านตัว Router ระหว่างอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเฉพาะการใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่ว ๆ ไปเท่านั้น ) แต่การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่นอกเหนือไปจากนั้นเค้าจะทำการบล๊อคเอาไว้ไม่ยอมให้ผ่านตัว Router ไปได้  เราจึงจำเป็นที่จะต้องทำการปลดบล๊อคตัวนั้นออกเสียเพื่อให้สามารถใช้งาน Echolink ได้ โดยวิธีการที่เราเรียกว่าการทำ Forward Port หรือ Port Forward

      กรณีของ Echolink โปรแกรมจะใช้พอร์ตสื่อสาร 5198 กับ 5199 ชนิด UDP ซึ่ง ไม่ถือว่าเป็นพอร์ตสื่อสารทั่ว ๆ ไป ดังนั้นในตัว Router เค้าจึงไม่ได้เปิดพอร์ตดังกล่าวมาให้... เราในฐานะผู้ใช้งาน ก็จำเป็นจะต้องเข้าไปทำการปลดบล๊อค ( Forward Port ) เพื่อให้สามารถใช้งานพอร์ตทั้งสองได้ โดยวิธีขั้นตอนในการแก้ไขก็จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของตัว Router ที่ท่านใช้งานด้วยครับ...

เรามาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไร....
(การแก้ไขจริง ๆ ท่านจะต้องทำการเปิดเวบของ Router ตัวที่ท่านใช้งานจริง แล้วกระทำตามใน ข้อ7 น่ะครับ ซึ่งจากข้อ 1 ถึงข้อ 6 นั้น เป็นกระบวนการที่เวบไซต์ www.portforward.com เค้าแนะนำเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการในข้อ 7)

 1 . เปิดเว็บไซต์ http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm หรือเว็บไซต์  http://www.portforward.com/routers.htm ขึ้นมา

 

 2 . เลื่อนหน้าต่างลงมาเพื่อหายี่ห้อ และรุ่นของ Router ที่เราจะทำการ Forward Port  (บางรุ่นที่หาไม่เจอ จะสามารถใช้รุ่นที่ใกล้เคียงกันได้) 

 3 . ในที่นี้ผมสมมุตว่าผมใช้ Router ยีห้อ Billion รุ่น Bipac-5102 แล้วก็คลิ๊กลิ้งค์ของรุ่นนั้น

 

 4 . เลือกโปรแกรมที่เราจะใช้งานผ่านตัว Router  ในที่นี้ให้เลือก Echolink

  

 5 . เลื่อนหน้าต่างลงมา หาช่องสำหรับป้อนเลข IP ซึ่งในเวบเค้าบอกว่า ห้ามข้ามขั้นตอนนี้ ! ( Do not skip this step! )

 6 . ป้อนเลข IP ของเครื่องที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม Echolink ลงไปในช่องตามภาพ... (เลข IP นี้ตัว Router จะจ่ายออกมาให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับตัว Router ทุกเครื่อง) หากไม่ทราบว่าเครื่องท่านได้รับเลข IP อะไรมา ให้ท่านเข้าไปดูที่ http://www.hs9dmc.com/problem/ip.htm ครับ

 

 7 . แล้วเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง จะเห็นว่าในตัว Router รุ่นที่เราใช้จะต้องไปคลิ๊กตรงไหน ป้อนค่าตรงไหนอย่างไร ได้จากหน้านี้

ทีนี้ท่านก็ไปเปิด Browser เข้าไปทำการแก้ไขค่าในตัว Router ของท่านเองตามวิธีการใน ข้อ.7 ให้เสร็จสิ้น..

   <<< มีปัญหาใด ๆ กรุณา mail มาน่ะครับ อย่าได้เกรงใจ >>>