ปัญหาเรื่องไม่สามารถติดต่อเพื่อน ๆ สมาชิกใน Echolink ได้ทั้ง ๆ ที่เปิดโปรแกรมได้แล้ว , มองเห็นเพื่อนสมาชิก

    ปัญหานี้ มักจะเกิดกับสมาชิกรายใหม่ ๆ ครับ.... สาเหตุหลัก ๆ มาจากระบบอินเตอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ ไม่อนุญาตให้เราใช้ระบบเสียงบนอินเตอร์เน็ต... ซึ่งผมพอสรุปได้เป็นข้อ ๆ ตามนี้

     1 . ท่านใช้อินเตอร์เน็ตฟรีขององค์การโทรศัพท์ TOTonline  เน็ตฟรีตัวนี้ใช้กับระบบ Echolink ไม่ได้ครับ ถึงแม้ว่าเราจะใช้เปิดดูเวบไซด์ต่าง ๆ , ดาวน์โหลดโปรแกรมต่าง ๆ ได้ ก็ตาม.. แต่ปัจจุบันนี้ได้มีโปรแกรม EcholinkProxy ซึ่งเพื่อน ๆ สมาชิกบางท่านเค้าติดตั้งเพื่อให้ผู้ที่ใช้ TOTonline สามารถเล่น echolink ได้แล้ว โดยที่ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.hs9dmc.com/echolink/echoproxy_E20KEW.htm  

     2 . ท่านใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยงานของท่านที่ทำระบบ NAT , หรือระบบแชร์อินเตอร์เน็ต (ใช้ IIS , ใช้ Winroute) , หรือระบบ LAN ที่ใช้เลย IP เทียม (Private IP)  เพราะระบบดังกล่าวทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใชได้รับเลข IP เทียม (Private IP) ไม่ใช่เลข IP แท้ (Real IP) เป็นผลให้ Echolink ไม่สามารถมองเห็นเครื่องของท่านได้ แต่เครื่องของท่านอาจเห็นเครื่องของผู้อื่น ปัญหานี้ท่านลองปรึกษาผู้ดูแลระบบของหน่วยงานท่านดูครับ อาจแก้ปัญหาตรงเครื่อง server ได้ครับ... แต่ไม่รับรองผลน่ะครับ 

     3 . กรณีที่ท่านใช้เลข IP แท้อยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้ Echolink ได้อีก กรณีนี้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานท่าน ให้เปิด Port 5198 UDP , 5199 UDP และ 5200 ที่ Firewall ซึ่งเป็น Port ที่โปรแกรม Echolink ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Firewall) และถ้าเป็น server ที่ใช้ Linux โดยท่านเป็นผู้ดูแลอยู่หรือท่านรู้จักกันกับผู้ดูแล server ผมแนะนำให้เซ็ต firewall ตามลิ้งค์นี้ครับ 

     4 . บางท่านใช้โปรแกรมจำพวก PC FireWall หรือ ไฟร์วอลล์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (เช่นโปรแกรม ZoneAlarm) ซึ่งโปรแกรมจำพวกนี้จะทำการซ่อนเลข IP ของเครื่องของท่านไม่ให้ใคร ๆ ในระบบอินเตอร์เน็ตได้เห็น และโปรแกรม Echolink ก็มองไม่เห็นเช่นกัน ดังนั้นจะทำให้ท่านใช้โปรแกรม Echolink ไม่ได้ไปโดยปริยาย...     วิธีแก้ไขคือให้ท่านปิดโปรแกรมจำพวกนี้ครับ...
    - โปรแกรม ZoneAlarm ท่านลองดูวิธีแก้ไขที่ http://www.qsl.net/vk2jtp/zafirewall.htm ครับ
    - สำหรับเพื่อน ๆ สมาชิกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows XP ดูวิธีแก้ไขได้ที่  http://www.qsl.net/vk2jtp/xpfirewall.htm ครับ
    - สำหรับเพื่อน ๆ สมาชิกที่ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีการแชร์ด้วย
Windows Internet Connection Sharing (ICS) ของระบบปฏิบัติการ Windows 98SE ให้ดูวิธีแก้ไขที่  http://www.practicallynetworked.com/sharing/ics/icsconfiguration.htm ครับ
    - หากนอกเหนือจากนี้กรุณาดูได้โดยตรงที่เวบไซด์ของ Echolink ที่ http://www.echolink.org/el/firewall_solutions.htm ครับ..ผ๊ม..

     5 . อินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้เป็นอินเตอร์เน็ตที่ได้รับเลขไอพี (IP) เป็นเลขแบบ Private IP มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (อาจโดนหน่วยงานของท่านเอง หรืออาจผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอกชน (ISP) ปัญหานี้คล้ายกับในข้อที่ 2 ... ซึ่งพอจะมีวิธีแก้ (เฉพาะหน้า) ครับ กรุณาดูที่ http://www.hs9dmc.com/echolink/echoproxy_E20KEW.htm โดยการไปใช้ EchoProxy ที่หลาย ๆ ท่านเรียกสั้น ๆ ว่าใช้ Proxy นั่นเองล่ะครับ

   <<< มีข้อเสนอแนะอื่นใด กรุณา mail มาน่ะครับ อย่าได้เกรงใจ >>>