การดูหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

หลังจากที่เราต่อสายอินเตอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ Router เรียบร้อยแล้ว ทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะได้รับเลข IP และค่าอื่น ๆ อีก สองสามค่าจากตัว Router 

ปัญหาก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเลข IP ที่ Router จ่ายมาให้นั้นเป็นเลขอะไร ซึ่งเลข IP ค่านี้แหล่ะที่เราจะต้องเอาไปทำการ Forward Port 5198 udp และ 5199 udp ในตัว Router ต่อไป


 ขั้นตอนการดูเลข IP กรณีเป็น Windows XP 

1. คลิ๊กที่  Start  

2. เลือก  Run.. 

     

 

3. ในช่อง Open ให้พิมท์คำสั่ง  cmd  ลงไปแล้วคลิ๊กปุ่ม  OK  แล้วจะได้หน้าจอ command ขึ้นมา

     

 

4. หลังเครื่องหมาย > ให้พิมท์  ipconfig   หรือ  ipconfig/all  ก็ได้ (ค่าที่ได้อาจต่างกันเล็กน้อยแต่ได้เลข IP เหมือนกัน)

     

หลังจาก enter แล้วจะได้ค่าต่าง ๆ ออกมาหลายค่า ให้ดูเฉพาะค่าเลข IP (ตามภาพครับ)

     

เลข IP ที่ได้นี้คือเลข IP ที่ตัว Router จ่ายออกมาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา


 ขั้นตอนการดูเลข IP กรณีเป็น Windows 98 , 98SE 

1. คลิ๊กที่  Start  

2. เลือก  Program  

3. เลือก  MS-DOS Prompt 

     

จะได้หน้าจอ  MS-DOS Prompt  ขึ้นมา

     

 

4. พิมท์คำสั่ง  ipconfig  ลงไปหลังเครื่องหมาย > แล้ว Enter

     

เลข IP ที่ได้นี้คือเลข IP ที่ตัว Router จ่ายออกมาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา