6. ปัญหาที่เกิดในการติดต่อผ่าน Echolink
( แค่เบี้องต้นครับ ท่านใดมีข้อมูลดีกว่ากรุณาเมล์บอกผมด้วยน่ะครับ )

6-1). ปัญหาเรื่องไม่สามารถติดต่อเพื่อน ๆ สมาชิกใน Echolink ได้ทั้ง ๆ ที่เปิดโปรแกรมได้แล้ว , มองเห็นเพื่อนสมาชิก

6-2). เสียงของเราที่พูดใส่ไมค์ ไม่ไปออกให้เพื่อน ๆ สมาชิกเค้าได้ยินกัน

6-3). ปัญหาเรื่องสัญญาณขาด ๆ หาย ๆ ขณะติดต่อสนทนากัน

6-4). ปัญหาเรื่องเสียงของคู่สนทนาขาดหายช่วงท้ายคีย์

6-5). ปัญหา Firewall ของ Windows XP (รุ่นก่อน SP2)  เป็นเวบลิ้งค์ไปยังเวบไซด์ของ HS4OZZ ครับ

6-6). ปัญหา Firewall ของ Windows XP (รุ่น SP2) เป็นเวบลิ้งค์ไปยังเวบไซด์ของ HS4OZZ ครับ

6-7). ปัญหาเรื่อง Timeout ( TX timeout & RX timeout )

6-8). แก้ปัญหาเรื่อง Iptables ใน Linux  หรือการทำ Internet Gateway ด้วย Linux (iptables)

6-9). ปัญหาเน็ตฟรีของ TOTonline

6-10). การใช้ EchoProxy 

6-11). แก้ปัญหาการใช้งาน ADSL Router Modem ยีห้อ KingCom รุ่น K506

6-12). แก้ปัญหาการใช้งาน ADSL Router Modem ยีห้อ SMC รุ่น 7901,7904

6-13). แก้ปัญหาการใช้งาน ADSL Router Modem ยีห้อ SureCom รุ่น 4704

6-14). แก้ปัญหาการใช้งาน ADSL Router Modem ของ TOT รุ่น DB-120

6-15). การทำ Port Forward สำหรับ Router ยี่ห้อและรุ่นต่าง ๆ 

 

   <<< มีข้อเสนอแนะอื่นใด กรุณา mail มาน่ะครับ อย่าได้เกรงใจ >>>