ปัญหาเรื่องเสียงของคู่สนทนาขาดหายช่วงท้ายคีย์

    ปัญหาอีกอย่างหนึ่งในการใช้ Echolink คือเมื่อเราใช้งานโปรแกรมไปซักพักหนึ่งแล้วเกิดมีอาการเสียงของคู่สนทนา ขาดหายช่วงท้ายคีย์ทุกครั้ง ทั่ง ๆ ที่ตอนเริ่มติดต่อกันใหม่ ๆ นั้น ไม่มีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นเลย  

    ปัญหานี้ที่ผมประสบมา ผมมีวิธีแก้โดยการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วต่ออินเตอร์เน็ต เปิดโปรแกรม echolink อีกครั้ง อาการที่ว่าก็จะหายไป ครับ (การสรุปอันนี้ได้มาจากการทดลองเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2545 ครับ)

    ซึ่งปัญหานี้ผมคาดว่าน่าจะเกิดมาจากสาเหตุที่เราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และต่ออินเตอร์เน็ตใช้งานเป็นเวลาระยะหนึ่งแล้ว ทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เอง (อาจจะระหว่างโมเด็มอินเตอร์เน็ตกับเมนบอร์ด หรือระหว่างเมนบอร์ดกับการ์ดเสียง หรือระหว่างโมเด็มกับ ISP ก็เป็นได้ ) 

    กรณีที่สนทนากันอยู่หลาย ๆ สถานี  อาการเสียงขาดหายในช่วงท้ายคีย์นี้จะไม่เกิดกับทุกสถานีน่ะครับ แต่เมื่อเกิดการขาดหายช่วงท้ายคีย์ขึ้น ณ สถานีใดสถานีหนึ่งแล้ว สถานีอื่น ๆ ที่ link ร่วมกันอยู่ ทุก ๆ สถานีก็จะพลอยได้รับเสียงที่ขาดหายช่วงท้ายคีย์นี้ ไปด้วย....  ผมแนะนำว่าให้สมาชิกใน link สังเกตดูว่าเสียงขาดหายช่วงท้ายคีย์นี้เกิดมาจากสถานีใด แล้วแนะนำให้สถานนีนั้น Restart  เครื่องคอมพิวเตอร์ดู...  

   <<< มีข้อเสนอแนะอื่นใด กรุณา mail มาน่ะครับ อย่าได้เกรงใจ >>>