การเข้าใช้งาน EchoProxy เอื้ออาทร
ก็อบภาพทั้งหมดและข้อความบางข้อความมาจาก E20KEW

     ในกรณีที่ท่านมีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งาน echolink ได้ด้วยสาเหตุที่ไม่สามารถทำการ forward พอร์ตสื่อสาร 5198 dup และ 5199 udp ได้ เช่นใช้เน็ต TOT-Online , ใช้เน็ตจากร้านเน็ตคาเฟ่ , ใช้เน็ตในหน่วยงานที่จ่ายเลข IP เทียมให้เรา , หรือแม้แต่กรณีที่เรา forward พอร์ต ในตัว ADSL Router ยังไม่สำเร็จ  ปัญหาเหล่านี้ท่านสามารถหาวิธีแก้ขัดเพื่อให้ใช้งาน echolink ได้เป็นการชั่วคราวไปก่อนได้ด้วยวิธีการใช้ EchoProxy เข้ามาช่วย

วิธีการเซ็ตโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งาน EchoProxy โปรดดูตามรูป

 1 . ไปที่เมนู  Tools    //    2 . เลือก  Setup  

 3 . จะมีหน้าต่าง System Setup ขึ้นมา แล้วเลือก ที่ TAB Servers 
      ทำเครื่องหมายถูก ในช่อง Use Proxy  
      แล้วป้อนตัวเลข IP ในช่อง Host
      ป้อนหมายเลข Port
      ป้อน Password

 (ค่าต่าง ๆ เหล่านี้ดูได้จาก http://www.hs9dmc.com/echolink/echoproxy.html

 4 . คลิ๊กปุ่ม  OK  แล้วโปรแกรมจะทำการปิดโปรแกรม echolink ให้เองโดยอัตโนมัติ

 5 . ให้เราเปิดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อการเข้าใช้งาน echolink ผ่าน EchoProxy ได้อย่างสมบูรณ์แบบ