การลงทะเบียนสถานีลิงค์
เพื่อให้ไปโชว์ในระบบแผนที่ Thailand Echolink Map
ตามเวบ http://www.retry.net/echolinkmap/ ครับ (ขอบคุณท่าน HS2JFW)


 มาดูภาพตัวอย่างที่จะเอามาแนะนำรายละเอียดกันก่อน 

 ดูตัวอักษรสีแดงในภาพ กับห้วข้อบรรยายให้ตรงกัน 

 A  สัญลักษณ์ที่สามารถแสดงผลได้

ในความสามารถของเวบ ปัจจุบัน แสดงเฉพาะห้องสนทนา *THAILAND*,*HAMTHAI*,*ECHOTHAI*,
*145MHZ*,*TACLUB*,*HS0AC*,*CHANG*

 B  แสดงตำแหน่ง HS9DMC-L (เมืองสงขลา) ซึ่งดูจากสัญลักษณ์ที่แสดง หมายความว่ากำลัง conect กับห้อง conferrent *HAMTHAI*

 C  แสดงตำแหน่ง E22TV-L (อ.หาดใหญ่) ซึ่งดูจากสัญลักษณ์ที่แสดง หมายความว่ากำลัง conect กับห้อง conferrent *BANGKOK*

 D  แสดงตำแหน่ง HS9QAH-L (อ.หาดใหญ่) ซึ่งดูจาก สัญลักษณ์ที่แสดง หมายความว่าป้อนค่าต่าง ๆ ยังไม่ครบถ้วน หรือ อาจ connect อยู่กับห้อง conferrent ที่ระบบไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้ (รอการปรับปรุง)

 E  แสดงรายนามสมาชิกสถานีลิงค์ พร้อมกับความถี่ออกอากาศ (ตามข้อมูลที่ป้อนเอาไว้ตามหมายเลข 5 ในภาพด้านล่างนี้)


 วิธีการเซ็ตค่าต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแสดงตำแหน่งของสถานีในเวบดังกล่าว 

จากหน้าจอของโปรแกรม Echolink

 1 . คลิกที่เมนู Tools  

 2 . เลือก  Sysop Setting...

 3 . ที่หน้าต่าง Sysop Setup ที่โผล่ขึ้นมา ให้เลือกแถบป้าย   RF Info 

 4 . ป้อนพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของสถานีลิ้งค์ลงไป

 5 . ป้อนความถี่ที่ใช้ในการลิ้งค์ออกอากาศ

 6 . ป้อนรายละเอียดของสถานีลิ้งค์
        Power(W) = กำลังส่งออกอากาศ (หน่วยเป็นวัตต์)
        HAAT (ft)
= ความสูงสายอากาศ (หน่วยเป็นฟุต)
        Antenna Gain (dB)
= เกนขยายของสายอากาศ (หน่วยเป็น dB)
        Directivity
= ทิศทางของสายอากาศ (กรณีเป็นแบบรอบตัวให้เลือก Omni)

 7 . แล้วคลิกปุ่ม  OK  


 วิธีการเซ็ตค่าเพื่อให้สามารถแสดงสัญลักษณ์ของ conferrent ที่ connect อยู่ขณะนั้น 

 8 . คลิกที่เมนู Tools  

 9 . เลือก  Preferences...

 

 10 . ที่หน้าต่าง Preferrences ที่โผล่ขึ้นมา ให้เลือกแถบป้าย   Connection 

 11 . คลิกทำเครื่องหมายถูก ในช่อง Show name of connected conferrence

 12 . แล้วคลิกปุ่ม  OK  

 


 วิธีการใส่รายละเอียดข้อมูลสถานีของท่าน

จากหน้าจอแผนที่

 F   ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อของสถานีลิ้งค์ จะมีรายละเอียดของสถานีลิ้งค์ขึ้นมาให้อ่าน

 G  แต่จากภาพ จะเห็นว่ายังไม่ได้กรอกรายละเอียดลงไปเลย
 
เรามาดูวิธีกรอกรายละเอียดกันเลย..

 H  ให้คลิกที่ add detail

 

 

 

  I    กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงไป (เอาเท่าที่สามารถป้อนลงไปได้นะครับ)

 J   แล้วคลิก OK

จากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูล ให้รอสักครู่ 

 แล้วจะได้ผลดังในภาพถัดไป  

 

เรามาดูผล หลังจากที่เราได้ใส่ข้อมูลรายละเอียดสถานีลิ้งค์ของท่านลงไปแล้ว...

ขอขอบคุณ HS2JFW ที่สร้างเวบแสดงแผนที่ดังกล่าวให้พวกเราใช้งานกัน