แวะเยี่ยมชมสถานี HS9DMC-L  ( Songkhla Echolink Station )

ครั้งเมื่อเริ่มใช้งาน echolink เป็นสถานี Link
ผมใช้เครื่องวิทยุ ICOM IC-2G ทำเป็นเครื่อง Link ครับ
(13 ตุลาคม 45)

       

      


หลังจากทนการรบเร้าจาก HS9XT (จ.ยะลา) ได้ไม่นาน
ผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้เครื่อง ICOM IC-229 เป็นเครื่อง Link ครับ
เพราะว่าคุณสมบัติในการรับ-ส่ง ของเครื่องโมบาย จะดีกว่าเครื่องมือถือ
(30 มกราคม 46)

 
ชุดวงจรอินเตอร์เฟสที่ใช้กับเครื่องโมบาย IC-229 ครับ (ทำแล้วเสร็จเมื่อ 30 มกราคม 2546)


ถ่ายภาพเอาไว้เมื่อตอนใช้ความถี่ 144.200 MHz ครับ 


เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำเครื่อง Link เปิด 24 ชั่งโมง ในภาพยังไม่ได้ Link กับใครเลย
 เครื่อง IC-229 อยู่ด้านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (วิทยุเครื่องด้านหลัง)  ใช้รับ/ส่ง Echolink 
ส่วนวิทยุเครื่องด้านหน้าที่มีไมค์แขวนอยู่นั้น ใช้สำหรับการเฝ้าฟัง และ QSO ครับ


วางเครื่องโมบาย IC-229 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดพัดลมระบายความร้อนตลอดเวลา


พัดลมระบายความร้อนเครื่อง IC-229 เอาไฟเลี้ยงมาจากในเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งแยกจากกันกับไฟเลี้ยงเครื่องวิทยุ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนครับ


ระบบสายอากาศ อยู่บน อาคาร 5 ชั้น ที่ความสูงประมาณ 20 เมตร


สถานี Echolink ออกอากาศด้วยสายอากาศชนิด Lazy-H  2 อี (ล่าง)
ส่วนสายอากาศรอบตัว X-510 ต้นบนไว้สำหรับการเฝ้าฟังการรบกวนในช่องความถี่ Link ครับ


วันที่ 7 มกราคม 2547 ได้เปลี่ยนเครื่อง Link เป็น ICOM รุ่น IC-2100 
และเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น เครื่อง
Desknote รุ่น A907
 
(CPU เป็น Transmeta ขนาด 1 Giga Pro )
 อินเตอร์เน็ตเป็นระบบ LAN ความเร็ว 2 Mbit (Optic Fiber)
ใช้ความถี่ออกอากาศที่ 145.525 MHz , กำลังส่ง 5 watts

ระบบสายอากาศก็เปลี่ยนจาก Lazy-H เป็น สายอากาศรอบตัวแบบ F13 (ในภาพเป็นต้นล่าง)
(ชนิดไฟเบอร์ ยาวซัก 1.3 เมตร ได้)


วันที่ 12 ธันวาคม 2550 ได้ย้ายสถานที่ตั้งเครื่อง Link ไปห้องใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์ยังคงเป็นเครื่อง
Desknote รุ่น A907
 (CPU เป็น Transmeta ขนาด 1 Giga Pro , SD-RAM 256 ใช้เปิด echolink อย่างเดียว)
OS : Windows98se / Echolink : ver 1.7.863 (ชอบของเก่าๆ)
 อินเตอร์เน็ตเป็น ADSL ความเร็ว 1024 / 512 K-bit (TOT)
ส่วนเครื่องวิทยุ เป็น ICOM รุ่น IC-229 
ความถี่ออกอากาศที่ 145.7375 MHz , กำลังส่ง 5 watts
สายอากาศ X-510 บนยอดอาคาร 5 ชั้น ต้นเดิม