การเล่น echolink ก็มีลำดับขั้นตอนดังนี้คือ 

1. ไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาจาก www.echolink.org (อย่าไปก๊อปจากใครมาน่ะเพราะทางทีมงาน echolink เค้าจะหาข้อมูลในการขอดาวน์โหลดโปรแกรมไม่เจอ จะทำให้มีปัญหาตอนขอลงทะเบียน)

2. ทำการติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการการวินโดว์ 98 , 98SE , ME หรือ XP (หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมขึ้นมาให้ด้วยเลย ก็ไม่ต้องทำข้อที่ 3)

3. เปิดโปรแกรมขึ้นมา โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ด้วย  ซึ่งตอนนี้ท่านจะไม่เห็นข้อมูลใด ๆ ของโปรแกรมเลย นอกจากโครงเค้าของโปรแกรมเท่านั้น (แต่ก็เปิดทิ้งไปเหอะ... ทิ้งไว้ซัก 2 นาทีแล้วค่อยปิดโปรแกรม เพราะช่วงนี้โปรแกรมจะทำการส่งข้อมูลบางอย่างไปยัง server ในต่างประเทศ และมีผลต่อการขอ validate การเข้าใช้โปรแกรม echolink ด้วย)

4. ทำการลงทะเบียนตัวท่านเองผ่านเวบไซต์ของ Echolink ที่ http://www.echolink.org/validation/ โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เวบลิ้งค์นี้ http://www.hs9dmc.com/echolink/user/4validate_on_web.htm 

ต้องทำการขอลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น เพราะถ้ามีการลงทะเบียนให้กัน ทางทีมงาน validate อาจทำการแบน นามเรียกขานทั้งของผู้ลงทะเบียนให้และผู้ที่ขอลงทะเบียน เพราะประเทศไทยโดนมาแล้วหลายคนครับ....! คลิ๊กดูหนังสือแจ้งเตือนจากทีมงาน Validation

5. จากนั้นก็ลองเปิดโปรแกรม echolink ใหม่อีกครั้ง รอจนหน้าจอของโปรแกรม ปรากฏรายละเอียดต่าง ๆ เช่นรายนามของเพื่อน ๆ สมาชิกที่เค้าเปิดโปรแกรม echolink ด้วยกัน

     

6. หากหน้าจอของโปรแกรมของท่านแสดงผลตามข้อ 5. (ไม่มีรายชื่อสมาชิกในกลางจอ) ให้ท่านไปอ่านปัญหาตามหัวข้อที่  6 , 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4 ในเวบ www.hs9dmc.com ซึ่งจะเขียนบอกปัญหาที่จะเกิด พร้อมทั้งวิธีแก้ไขไว้แล้ว

คงจะเข้าใจขั้นตอนดีขึ้นน่ะครับ
{ HS9DMC  }