การใช้ พร๊อกซี่ เพื่อเชื่อมต่อ กับ echolink สำหรับผู้ใช้ Internet ที่ได้ IP แบบprivate Ip, IP ปลอม, ToTonline
และผู้ที่อยู่หลังวงแลนมีจำนวน IP ที่สามารถใช้ได้ ดังต่อไปนี้

เลข IP ของ Proxy เลข Port Password สถานะ
203.121.129.9 port 8100 THAILAND ดูสถานะการใช้งาน
203.121.129.13 port 8100 THAILAND
203.121.129.14 port 8100 THAILAND
203.121.129.15 port 8100 THAILAND
203.121.129.16 port 8100 THAILAND
203.121.129.17 port 8100 THAILAND
203.121.129.18 port 8100 THAILAND
เลข IP ของ Proxy เลข Port Password สถานะ
210.86.129.241 port 8100 hs0ac ดูสถานะการใช้งาน

ใช้ได้เฉพาะ user

210.86.129.242 port 8100 hs0ac
210.86.129.243 port 8100 hs0ac
210.86.129.244 port 8100 hs0ac
210.86.129.245 port 8100 hs0ac
210.86.129.246 port 8100 hs0ac
210.86.129.247 port 8100 hs0ac
210.86.129.248 port 80 hs0ac
210.86.129.249 port 80 hs0ac

หากเข้าใช้ ในกลุ่ม IP เหล่านี้แล้วไม่สามารถเข้าได้ ก็ให้เปลี่ยนหมายเลข IP อื่น ๆ เพราะอาจมีผู้ใช้ Proxy หมายเลขดังกล่าวอยู่
ขอความกรุณาจากผู้เข้าใช้ อย่ายึดถือ หรือครอบครอง Proxy แต่ละอันเป็นเวลานาน
เพราะการใช้งานต้องเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้ใช้บ้าง หากท่านต้องใช้ Proxy เป็นประจำก็ควรหาทางให้ได้มาซึ่ง IP แท้ 
หรือกรณีใช้ ADSL ท่านควรทำการ Forward Port ในตัว ADSL Router จะดีที่สุด