เรื่องการลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Echolink

  ก่อนอื่นลองมาคลิกอ่านข้อตกลงในการขอใช้โปรแกรม echolink จำนวน 11 ข้อที่นี่  

ในกระบวนการติดตั้งใช้งานโปรแกรม echolink จะต้องผ่านขั้นตอนการขอลงทะเบียน (Validation) ซึ่งผู้ที่จะทำการติดตั้งใช้งาน จะต้องทำการลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น  ในการนี้ มีนักวิทยุสมัครเล่นไทยที่และไม่เข้าใจในระบบการทำงานของต่างประเทศ ได้มีการลงทะเบียนให้แก่กัน (ลงทะเบียนให้คนอื่น) ซึ่งทางทีมงาน echolnik ในต่างประเทศ ได้มีการแจ้งเตือนมาทางเมล์ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 4 พ.ค. 51 ดังนี้

ซึ่งหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนมา ทางประเทศไทยได้มีการปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกัน ณ ห้องคอนเฟอร์เร้นท์ THAILAND เมื่อคืนวันที่ 4 พค. 51 และได้ส่งเมล์ขออุทรณ์ไปยังทีมงาน echolink ด้วย

และหลังจากนั้นทางทีมงาน echolink ยังตรวจพบว่าหลังจากมีการเตือนมาแล้ว ยังมีการฝ่าฝืนอยู่อีก (การช่วยลงทะเบียนให้แก่กัน)  จึงได้มีการเตือนมาเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ 15 พ.ค. 2551 ดังนี้

แปลให้ได้ความว่าอย่างนี้..


ในส่วนตัวผม HS9DMC ...

ถึงเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นไทยทุกท่านครับ ถึงแม้ว่าคนไทยจะมีความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันเป็นชีวิตจิตใจปลูกฝังอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และยังคงมีสืบไปชั่วลูกชั่วหลาน แต่ในการที่ท่านจะเข้าไปใช้งานโปรแกรม echolink นั้น ขอร้องว่าท่านจงช่วยเหลือตัวเองเถอะครับ...ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยตัวท่านเอง... ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเองในการลงทะเบียน...และถ้าท่านยังไม่พร้อมที่จะเล่น echolink ก็อย่าได้ไปลงทะเบียนเผื่อเอาไว้ล่วงหน้าเลยครับ...และท่านที่เก่งอยู่แล้วก็ขอร้องว่าอย่าได้ลงทะเบียนให้บุคคลอื่นเลย และในทางกลับกัน ถ้าท่านจะช่วยเหลือเพื่อนจริง ก็เดินทางไปที่บ้านเพื่อน  ชี้แนะนำให้เพื่อนได้จับเมาส์ลงทะเบียนเองโดยที่ท่านคอยชี้แนะอยู่ข้างหลัง จะดีกว่า