๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การเซ็ตอัพ WRT54GL (ที่ลง OpenWRT) เพื่อให้เป็น WiFi-Client

     ปกติเราจะต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก ADSL Router เข้ากับ WRT54GL ด้วยสาย LAN ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดว่าเราต้องลากสาย LAN ในระยะที่จำกัด และไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายสถานที่ตั้งของ APSR4R หรือ APRX (ซึ่งเมื่อต่อร่วมกับ EzTNC และ เครื่องวิทยุรับส่ง ก็จะกลายเป็นชุดสถานี I-Gate ).... ภาพ A
 
     ตัว WRT54GL นั้นปกติมันถูกใช้เป็นเป็นส่งสัญญาณ Wireless (Access Point) ผมเลยมีความคิดว่าแล้วทำไมไม่ไปจัดการให้มันกลายเป็นตัวรับ Wireless เสียล่ะ (WiFi-Client) ถ้ามันเป็นไปได้ เราก็จะไม่ต้องต่อสาย LAN เข้ากับตัว WRT54GL อีกเลย แถมเรายังสามารถนำตัว WRT54GL ไปวางห่างจากตัวส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต (Access Point) ได้อีกด้วย ขอเพียงให้สัญญาณ Wireless ส่งไปถึง.... ภาพ B

     จึงได้ค้นหาข้อมูลจากเวบไซต์ต่างของต่างประเทศ ก็ได้ข้อมูลมาทำการทดลองแปลงจากตัวส่งไปเป็นตัวรับ... แล้วก็ทำสำเร็จ จึงได้ข้อมูลมาเผยแพร่กันครับ

 

ทั้งนี้ก่อนจะลงมือทำ เราต้องเข้าใจก่อนว่าตัว WRT54GL นั้นได้มีการอัพเฟิร์มแวร์เป็น OpenWRT แล้ว (อ่านวิธีการตรงนี้
และมีการดัดแปลงชุดต่อสัญญาณภายในให้สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ EzTNC แล้วด้วย (อ่านวิธีการตรงนี้)

 


ภาพระบบที่ตั้งขึ้นมาใช้งาน โดยใช้ PC ทำการคอนฟิคค่า

 การคอนฟิกต่าง ๆ จะกระทำผ่านคำสั่งของ Linux ครับ

# vi /etc/config/network   ใช้คำสั่ง VI เข้าไปทำการแก้ไข กำหนดอุปกรณ์ด้าน network


#### VLAN configuration
config switch eth0
        option vlan0    "1 2 3 4 5*"
        option vlan1    "0 5"
 

#### Loopback configuration
config interface loopback
        option ifname   "lo"
        option proto      static
        option ipaddr   127.0.0.1
        option netmask 255.0.0.0
 

#### LAN configuration
config interface lan
        option type       bridge
        option ifname   "eth0.0"
        option proto      static
        option ipaddr    192.168.1.31
        option netmask 255.255.255.0
 

#### WAN configuration
config interface         wan
        option ifname   "eth0.1"
        option proto     dhcp
 

#### Wireless configuration
config interface          wireless
        option ifname    "wl0"
        option proto      static
        option ipaddr    192.168.1.30
        option netmask 255.255.255.0
        option dns        192.168.1.15
        option gateway 192.168.1.15

 
     

การ Config port LAN


ชื่อ interface (eth0.0)
กำหนดเลข IP แบบ static (เพื่อจะกำหนดเลข IP เอง)
กำหนดเลข IP ของ port LAN (ไว้สำหรับการเข้าไปแก้ไขตัว Wrt54gl)
กำหนดเลข
Submark ของ port LAN
 

การ Config port WAN (อันที่จริงไม่ได้ใช้งาน port WAN)

ชื่อ interface (eth0.1)
กำหนดเลข IP แบบ dhcp  (ให้รับเลขมาจากที่อื่น)
 

การ Config port WiFi

ชื่อ interface (wl0)
กำหนดเลข IP แบบ static (เพื่อจะกำหนดเลข IP เอง)
กำหนดเลข IP ของ port WiFi (เพื่อไว้ใช้งานเป็น WiFi-Client)
กำหนดเลข Submark ของ port LAN
กำหนดเลข DNS ของ port LAN (กำหนดตามความเป็นจริงของระบบ)
กำหนดเลข Gateway ของ port LAN (กำหนดตามความเป็นจริงของระบบ)
 

# vi /etc/config/wirelss   ใช้คำสั่ง VI เข้าไปทำการแก้ไขค่าของ Wireless


config wifi-device  wl0
        option type       broadcom
        option channel  6
 

        # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
        option disabled  0
 

config wifi-iface
        option device        wl0
        option network      lan
        option mode         sta
        option ssid           "DMC"
        option encryption  psk2
        option key           "songkhla_hadyai"
 


บอกถึงอุปกรณ์ทีเราจะ
config

ใช้ช่อง 6 (อันนี้ต้องตรงกับช่องของ WiFi ตัวส่งสัญญาณ) 
 


กำหนดเป็น 0 เพื่อเปิดใช้งาน Wireless 
 

กำหนดเปิดใช้ระบบ wireless


กำหนดโหมดแบบ sta (Client WiFi) 
กำหนด ssid (อันนี้ต้องตรงกับชื่อ WiFi ตัวที่ส่งสัญญาณ)
กำหนดชนิดของการเข้ารหัสเข้าใช้ WiFi (psk2 คือ WPA2)
กำหนดพาสเวิร์ดการเข้าใช้ WiFi (ต้องให้ตรงกับที่ WiFi ตัวส่ง)
 

เสร็จแล้วสั่งรีสตาร์ท network

# /etc/init.d/network restart

เสร็จแล้วก็ต่อระบบแบบนี้เพื่อใช้เป็น I-Gate


ภาพระบบที่ต่อใช้งานเป็น I-Gate โดยที่ APRS4R หรือ APRX ติดต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่าน WiFi