จากเวบลิงค์เดิมของ HS9YS ที่ www.hs9ys.com/setup.htm ซึ่งบัดนี้เป็นลิงค์ตาย
แต่เนื้อหาความรู้ยังเป็นที่ต้องการของเพื่อนสมาชิกอีกหลายคน ผมจึงต้องขอนำเนื้อหาทั้งหมดมาไว้ตรงนี้แทน โดยเนื้อหาทั้งหมดยังคงเป็นของ HS9YS และของเพื่อนสมาชิกที่กล่าวถึงในหน้าเวบ  ผมเพียงแค่นำมาเสนอเท่านั้น


การสมัครลงทะเบียนขอใช้ ui-view32

 

รอสอบถามโค้ดของโปรแกรมและเซิฟเวอร์ไม่เกิน24ชม.

 

 

เวปลิ้ง สมัครลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยทำตามขั้นตอนที่แนะนำด้านบน

 

Registration

You can register UI-View32 and Winpack from this page

 • About UI-View32/Winpack Author

  Roger Barker G4IDE - Author of Winpack, UI-View and UI-View32 died of cancer on 8 September 2004.

  Before Roger died; it was stated that both he (Roger) and Dee would like any new user of UI-View32 to contribute, on an entirely voluntary basis, to their national Cancer Research organization

 • Registering UI-View32 - APRS

  To obtain a registration code (may take a few hours to be processed):

  1. Read the section 'About UI-View32/Winpack Author' at the top of this page.
  2. If you do not hold a valid Amateur Radio License do not bother to apply.
  3. Fill in your details in the form below and then click on Register UI-View32
  4. Wait a few hours...
  5. Fill in your details in the form below and then click on Previously Registered
  Callsign
  First & Last Name
  Submit

 

การตั้งค่าโปรแกรม ui-view32และagwpe ให้รับสัญญานแพคเกจเรดิโอจากสถานีรถยนต์

 

การใช้ server ในเมืองไทย

การเพิ่มเซิฟเวอร์ กดCtrl+insertที่คีย์บอร์ดจะเพิ่มช่องว่างให้สำหรับใส่ชื่อเซิฟเวอร์ใหม่


การ connect server


การตั้งค่า comms เพื่อใช้กับ agwpe

 

การตั้งค่าโปรแกรม ui-view32 ให้เป็นสถานี digi peater

 

การตั้งค่าโปรแกรม ui-view32 ให้รับสัญญานจากสภานนีต่างๆผ่านทางอินเตอร์เนตออกอากาศทางความถี่วิทยุ

 

การติดตั้ง agwpe ให้แตกไฟล์ซิปออกมาเปิดโฟลเดอร์จะเห็นไฟล์ต่างๆตามรูปให้ดับเบิ้ลคลิกAGW Pecket Engine


หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วทาสบาร์ล่างจะปรากฏรูปเสาอากาศ2ต้นให้คลิกขวา


ให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดมาใหม่จะเห็นรูปโมเดมคู่กับสายอากาศที่ทาสบาร์ล่างคลิกขวาตั้งค่าต่อไปตามรูป


ส่วนนี้จาก e20ehq ขอบคุณ

 

APRS  การติดตั้งและปรับแต่ง UI-View พื้นฐาน

คุณสามารถอ่านคู่มือการใช้งานของโปรแกรมอย่างละเอียดสมบูรณ์ โดยการกดปุ่ม F1 ในขณะที่เปิดการใช้งานโปรแกรม


COM Port Setup
 • บนเมนูหลักคลิ๊ก Setup และเลือก Comms Setup
 สำหรับ TNC / KISS
 • เลือก Baud Rate: (1200 สำหรับ TNC ความเร็ว1k2/9600 สำหรับ TNC ความเร็ว 9k6 TNC ทั่วไปใช้ 19k2 )
 • เลือก Data Bits เป็น 8.
 • เลือก Stop Bits เป็น 1.
 • เลือก Parity เป็น None.
 • เลือก COM Port ที่ต่อคอมพิวเตอร์ต่ออยู่กับ TNC
 • เลือก Host mode เป็น KISS.
 • คลิ๊ก Setup Button! 
  -> จากนั้น หน้าต่างKISS Setup จะปรากฏขึ้น
 • เลือก Easy Setup:
  - TNC2 เลือกTF.
  - PK232 เลือก PK.
 • เลือก Tx Delay เป็น 30 (สำหรับสถานีรถยนต์หรือมือถือ).
 • เลือก Tx Tail เป็น 2 (default).
 • เลือก Slot Time เป็น 10 (default).
 • เลือก Persist เป็น 64 (default).
 • หากใช้ Dual-Port TNC เลือกที่ช่อง Dual Port TNC และใส่ค่าต่างๆ ลงใน Port 2.
 • คลิ๊กที่ OK ->หน้าต่าง KISS Setup จะปิดลง
 • คลิ๊กที่ OK ที่ Comms Setup ด้วย! ->หน้าต่าง Comms Setup ก็จะปิดลง
 
Station Setup
 • ไปที่ Setupบนแถบเมนูและเลือก Station Setup.

 

Advanced Path Setup of Unproto address:

หลังจากตรวจสอบรัศมีทำการของสถานี HF จากค่าเดิม RELAY,WIDE3-3 ควรเปลี่ยน path! ด้วยเหตุผลว่า ถ้าใช้ RELAY จะทำให้เกิด HF traffic จำนวนมาก เพราะ ทุกสถานีคือ RELAY!!

 • เปลี่ยนไปเป็น APRTH,WIDE,WIDE3-3 หรือ APRTH,WIDE,TRACE3-3
  หากสามารถติดต่อกับสถานี WIDE-digi ได้โดยตรง! 
 • ถ้าหากในท้องถิ่นมีสถานี WIDE-digi ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หรือ RELAY ถ้าหากไม่สามารถติดต่อสถานีที่เป็น WIDE ได้โดยตรง, เปลี่ยน PATH แรก เป็นนามเรียกขานของสถานี WIDE หรือ RELAY !
  ตัวอย่าง ถ้าในท้องถิ่นอยู่ในรัศมีทำการของ HS0xxx ที่เปิดทำการตลอดเวลา ให้เปลี่ยน path เป็น APRTH,HS0xxx,WIDE3-3 หรือ APRTH,HS0xxx,TRACE3-3
 • ใช้ RELAY,WIDEn-n or RELAY,TRACEn-n เท่านั้น สำหรับใช้กับยานพาหนะ
  - เช่น TinyTrack ควรใช้ค่า WIDEn-n แทนที่ TRACEn-n เพราะค่า Path นั้นไม่ต้องคำนึงถึง!
 • ห้ามใช้ RELAY หลังจาก WIDE! เช่น: APRS,WIDE3-3,RELAY
 • ห้ามใช้ WIDEn-n และ TRACEn-n ในเส้นทางเดียวกัน!!
  e.g: APRS,WIDE3-3,TRACE3-3 
 • ใช้ค่า Beacon Interval ในช่วงเวลา 30min เพราะว่าในเวลา 30 นาที ผู้ใช้งานคนอื่นๆ จะมองเห็นทุกสถานีที่อยู่ในระบบบนจอ!
 • ใช้ TRACEn-n เท่านั้นหากต้องการให้ทุกคนสามารถ TRACE path ของสถานีได้
 • กรอก สัญญาณเรียกขาน ของท่านลงไปในช่อง Callsign โดยทั่วไปแล้วจะไม่ใส่ค่า SSID (Source of Symbol ID) โดยมีค่าระหว่าง 1 - 15 เช่น สถานีรถยนต์ใช้ E20EHQ-9
 • ค่า SSID มาตรฐาน

  -0 สถานีบ้าน สถานีทั่วไป ที่รันโปรแกรม IGate.

  -1 Digipeater, สถานีบ้านที่ใช้คำสั่ง Relay Digi, Wx Digipeater

  -2 Digipeater [#2 or] on 70CM

  -3 Digipeater [#3]

  -4 HF to VHF Gateway

  -5 IGate (ไม่ใช่สถานีบ้าน)

  -6 สถานีดาวเทียม หรือ สถานีพิเศษ

  -7 สำหรับผู้ใช้ Kenwood D7

  -8 สถานียานพาหนะรอง

  -9 สถานียานพาหนะหลัก

  -10 สถานีที่ใช้งานผ่านระบบ Internet เท่านั้น

  -11 สำหรับผู้ใช้ APRStouch-tone (บอลลูน)

  -12 Pสถานีชั่วคราว Portable Units (ใช้เครื่อง Laptop เป็นต้น)

  -13 ยานพาหนะ

  -14 รถบรรทุก

  -15 สถานี HF ติดยานพาหนะ

 • ป้อนพิกัดค่า Latitude (= เส้นรุ้ง) ของสถานีท่าน ในรูปแบบ DD.MM.DM[N] (องศา/ลิปดา/ค่าทศนิยมของลิปดา)"dd" หมายถึง ค่าองศา (Degrees) "mm" หมายถึง ค่าลิปดา (Minutes) "nn" หมายถึงจุดทศนิยมของค่าลิปดา 
 • ป้อนพิกัดค่า Longitude (= เส้นแวง) ของสถานีท่าน ในรูปแบบ DDD.MM.DM[E] (องศา/ลิปดา/ค่าทศนิยมของลิปดา)
 • อ้างอิง - จุดทศนิยมของค่าลิปดา ไม่ใช่ค่าฟิลิปดา ยกตัวอย่างเช่น 30 ฟิลิปดา เท่ากับ .50 เหมือนกับ 60 ฟิลิปดา(Seconds) เป็น 1 ลิปดา(Minute) "<C>" นั้นแทนค่าโดย "N" เหนือ, "S" ใต้, "W" ตะวันตก หรือ "E" ตะวันออก
 • ค่า กริดโลเคเตอร์ ของสถานีจะปรากฏขึ้นในช่อง Locator
 • ค่า Unproto port เป็น 1 หากใช้ 2 ports ให้ปรับค่าเป็น 1,2 และสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวน Port ที่มี
 • ป้อนค่า Unproto adress:
  - โดยดูค่ามาตรฐานดังนี้: Unproto address สำหรับสถานีประจำที่:
  APRTH, TRACE7-7
  APRTH, WIDE, WIDE, TRACE5-5
  โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 7 hops.
  Unproto address สำหรับสถานียานพาหนะ:
  APRS, RELAY, WIDE, TRACE3-3
  ค่า RELAY ใช้สำหรับสถานียานพาหนะเท่านั้น!
  SSID's: ไม่ต้องใช้ SSID กับสถานีประจำที่(บ้าน) และ SSID -9 สำหรับสถานียานพาหนะ ( Car )
 • หากมีมากกว่าหนึ่ง Port สามารถที่จะกำหนดให้แต่ละ Port มีค่า Unproto addresses ที่แตกต่างกันได้โดย แยกของแต่ละ Port ค่าด้วยเครื่องหมาย |. ตัวอย่าง: APRTH, TRACE7-7|APRTH, WIDE, WIDE, TRACE5-5
  จากค่าเหล่านี้โปรแกรมจะทำงานดังนี้:
  ที่ port 1: APRTH, TRACE7-7
  ที่ port 2: APRTH, WIDE, WIDE, TRACE5-5
 • ป้อนค่า Beacon comment (จะต้องประกอบด้วยชื่อ ของคุณ, ข้อมูลอื่นเป็นส่วนเสริม).
 • เลือก ที่ช่อง UI-View Tag เพื่อยืนยันสถานะของสถานีว่าใช้โปรแกรม UI-View
 • เลือกค่าความถี่ในการส่งสัญญาณ Beacon Fixed ที่ 30 min.
  -ขอแนะนำให้สถานีประจำที่ส่งสัญญาณทุกๆ 30 นาที!
 • เลือก Symbol (Home ค่าปกติสำหรับสถานี VHF)
 • เลือก Compressed Beacon.
 • สำหรับช่องอื่นๆ นั้นอ่านรายละเอียดจาก UI-View online help! (ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับสถานีคงที่ ในย่าน VHF/HF)
 • คลิ๊กที่ OK. -> หน้า Station Setup จะปิดลง
 
Status Text
 • ตรง Menu-Bar ไปที่ Setup และเลือก Status Text
 • ตั้งค่าInterval ที่ 30 min.
 • เลือก ที่ช่อง Send best DX
  ->  ทำให้สถานีอื่นๆ มองเห็นสถานีของเราโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลสำหรับการแพร่กระจายคลื่นในย่าน 2m!
 • to switch ระหว่าง km/miles สำหรับ DX และ Station List go to any Station List (โดยใช้ Menu Bar -> Stations) และคลิ๊กที่ปุ่ม km/miles
 
Digipeater Setup
 • ตรง Menu-Bar ไปที่ Setup และเลือกDigipeater Setup.
   

NOTE: การปรับแต่งค่าใน Digipeater เป็นสิ่งที่สำคัญมาก, เพราะถ้าหากปรับแต่งค่าต่างผิดพลาดจะทำให้ก่อ Traffic ออกมาเป็นจำนวนมากโดยไม่จำเป็น!!

NOTE: โดยหลักการ สถานี APRS ทุกสถานีควรทำหน้าที่ RELAY-Digi!

กรุณาอย่าทำหน้าที่ RELAY หากมีสถานี RELAY-digi ที่ทำงานตลอด 24 ชม. อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร!

กรุณาอย่าทำหน้าที่ WIDE ถ้าหากไม่ได้ติดตั้งย่านความถี่ HF ที่มีรัศมีทำการเกิน 50km หรือมีสถานี WIDE-digi ทำงานอยู่ตลอด 24 ชม. ภายในรัศมี 50 กิโลเมตร!

 • เลือก ที่ช่อง Enable digi
 • เลือกค่าที่ช่อง UI Only ออก!
 • เลือกที่ช่อง Alias substitution
 • iหากสถานีทำงานแบบ WIDE-digi เลือกที่ช่อง WIDEn-n และ TRACEn-n
 • ปรับค่า Alias(es) ให้เป็น RELAY,<YOURCALL>,<YOURSUBALIAS>. ใช้ส่วนขยาย ,WIDE หากทำงานแบบ WIDE-Digi.
 • ปรับค่า Sub Alias ให้เป็นนามเรียกขานของสถานี (และมี SSID).
 • ใช้ค่า Dupe secs เป็น 28 ถ้าหากทำงานแบบ WIDE
 • ใช้ค่า Digi routes เป็น 1=1. (ถ้าหากมีหลาย Port ให้ทำการเพิ่มลงไปด้วย
  เช่น: 1=1;1=2;2=1;2=2. ทำให้ทวนสัญญาณที่เข้ามาจาก port 1 หรือ 2 โดยจะทวนให้จาก Port เดียวกันและทวนสัญญาณข้าม Port ด้วย
 
Miscellaneous
 • Go to Setup in the Menu-Bar and select Miscellaneous.
 • ตั้งค่า Expire Time ในค่าระหว่าง 60-90นาที ทำให้ค่า expire time ของสัญลักษณ์สถานีบนหน้าจอหลังจากที่ได้รับ Beacon จากสถานีนั้นๆ
 • ตั้งค่า Object interval ที่ ~30นาที เพื่อปรับตั้งช่วงการส่งข้อมูลของ Object
 • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงเลือก Auto Refresh Mode ที่ Immediate. หรือใช้การตั้งเวลา Timer และระบุช่วงเวลาเป็นนาที (mins)
 • เลือก Station List Sort Order เพื่อใช้ Station Lists ทั้งหมดของสถานี
 • กดเลือก Auto sort station listออก จำเป็นถ้าหากเชื่อมต่อ APRSServer ผ่าน Internet.
 • เลือก Minimize to Sys Tray หากต้องการให้ UI-View ทำงานและแสดงเพียง ICON บน Sys Tray.
 • กดเลือก Show start-up tipsออก
 • สำหรับการปรับแต่งค่าอื่นๆ นั้น อ่านรายละเอียดได้จาก UI-View Online Help.
 
APRS Server Setup (สำหรับผู้ที่ใช้งานผ่านระบบ Internet เพื่อติดต่อกับ APRS-Server)
 • ที่ Menu-Bar เลือก Setup และเลือก APRS Server Setup.

 

 

 • ป้อนค่า Server ที่ต้องการจะเชื่อมต่อ เลือก Server
  japan.aprs2.net:14580
 • ถ้าหากต้องการติดต่อกับ Server จะต้องไปที่ Menu Bar -> Actions -> Connect APRServer.

  

การเพิ่มแผนที่ของ Ui-View

 

File แผนที่

 

สร้างแผนที่โดยบันทึกเป็น File แบบ BMP, PNG, GIF, JPG หรือ EMF โดยเลือกตามความเหมาะสม โดยชื่อ File นั้นควรสอดคล้องกับพื้นที่หรือระวางของแผนที่

เช่น แผนที่ของกรมแผนที่ทหาร L7018 ระวางที่ 4627 I พื้นที่ King Amphoe Suk Samran กิ่งอำเภอสุขสำราญ

จึงตั้งชื่อ File เป็น L7018_46271_I.gif

 

File INF

 

ใช้สำหรับระบุพิกัดของแผนที่ให้กับโปรแกรมเพื่อทำการคำนวณพิกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่า Longitude และ Latitude มุมซ้ายบนของแผนที่

2. ค่า Longitude และ Latitude มุมขวาล่างของแผนที่

3. คำอธิบายแผนที่

ทั้งนี้รูปแบบของค่า Longitude และ Latitude นั้นเป็นดังนี้

[dd]d.mm.n[n] ตามด้วยทิศ N เหนือ E ตะวันออก S ใต้ W ตะวันตก

d[dd] = องศา, 1 ถึง 3 หลัก

mm = ลิปดา(minutes)

n[n] = จุดทศนิยมของค่าลิปดา, จำนวนทศนิยม 1 - 2 ตำแหน่ง หรือมากกว่า (ไม่ใช่ค่า ฟิลิปดา (seconds))

File INF นั้นจะต้องตั้งชื่อให้เหมือนกับ File แผนที่ทุกประการ เช่น แผนที่มีชื่อ L7018_46271_I.gif ดังนั้น File INF จะต้องตั้งชื่อ L7018_46271_I.inf

 

 

บรรจุลง

 

นำ File ภาพ และ INF ไปใส่ใน Directory ของโปรแกรม

 

 


ส่วนนี้จาก hs3bck ขอบคุณ

วิธีเซต AGWPACKET ENGINE


เปิดโปรแกรม AGWPACKET ENGINE ขึ้นมาจะเห็นรูปสายอากาศอยู่ที่บาร์ด้านล่างขวา

 

 
คลิ๊กขวาที่รูปสายอากาศแล้วเลือก Properties

 

 
จะขึ้นหน้าต่าง RadioPort Selection แล้วให้คลิ๊ก New Port

 

 
จะขึ้นหน้าต่างว่าท่านจะแก้ไขโปรแกรมให้คลิ๊ก OK

 

 
จะมีหน้าต่าง Properties for Port1

 

 
ให้ทำการเซตดังรูป โดยใช้ Port Com1 แต่เพื่อนๆก็เซตตามแต่ที่ต้องการอาจเป็น Com2 ก็ได้ ตรงช่องTnc Type คือการเซตว่าใช้อะไรผมใช้ Modem เลยเซตเป็น BayCom Serial แต่ถ้าเพื่อนๆ ใช้ Sound Card ก็เซตตรงนี้ให้เป็น Sound Card ครับแล้วคลิ๊ก OK

 

 
จะขึ้นหน้าต่าง ให้ปิด-เปิดโปรแกรมใหม่ให้คลิ๊ก OK แล้วปิด-เปิดโปรแกรมใหม่ครับ

 

 
เมื่อเปิดโปรแกรมใหม่จะเห็นรูปสายอากาศและรูปโมเด็มบนบาร์ด้านล่างขวาก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับ


ส่วนนี้จาก ki6jld ขอบคุณ

Setting up UI-View32 to act as a fill-in or special event digi.
ทำตามนี้แหละ ลองแล้ว ใช้ได้ เหมือน รีพรีเตอรเลย 
ให้แต่ละ สถานีตั้งค่าตามนี้ เวลารับมาจาก แทรกเกอรก็จะส่งต่ออกเสาใหญ่ที่สถานี IGATE เลยตอนนี้ผมใช้อยู่ สถานี้เราจะไปลงแทนในช่องของที่แทรหเกอรตั้ง PATH    WIDE1-1,WIDE2-1  
HS9COZ-2>APT312,HS9YS*,WIDE2-1,qAR,W6YX-3:!3721.67N/12200.99W>179/000/A=0000
88/
This type of digi is the least harmful to our congested VHF network.
You must be running your TNC in KISS mode to enable the digipeater in UI-View32.

เปิดโปรแกรม UI-VIEW 
**********************************************
Go to Setup -> Digipeater Setup
Enable Digi is checked
UI Only is checked
Alias substitution is checked
WIDEn-n is checked
TRACEn-n is not checked
Alias(es) has HS9YS,WIDE1-1,WIDE2-1
Sub Alias has HS9YS
Dupe secs = 20
Digi routes has 1=1
Click on OK and you're done.
****************************************************
For your station's map symbol, you can choose the IGate symbol or the
fill-in digi symbol, whichever map symbol you think is most important for
local stations to see on VHF.
ตั้งสัญลักษณ์ให้ถูกตามที่ต้องการสากล 
สถานี digi symbol:
Setup -> Station Setup: Symbol:No.Digi   O'ly:1 (numeral one)
สถานี IGate symbol:
Setup -> Station Setup: Symbol:No.Diam'd O'ly:I (letter I)
ถ้าสถานี้ที่ไม่ได้เคลื่อนที่ให้ตั้งต่า อีกตามนี้ 
Also, for your non-moving stations, I'd suggest UN-check the box at Setup ->
Station Setup -> Compressed beacon
นิมิตร -KI6jld

 

************************