๐๙ เมษายน ๒๕๕๕

Tracker

Tracker เป็นส่วนที่เราจะต้องทำการติดตั้งไว้กับสิ่งเคลื่อนที่ (เช่นรถยนต์ , จักรยานยนต์ , เรือ , บอลลูน , ฯลฯ)  ซึ่งจะประกอบด้วย 
     (1) ตัวรับสัญญาณพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียม (GPS)
     (2) โมดูลแปลงพิกัดตำแหน่งดาวเทียวเป็นแพ็กเก็ตเรดิโอ (Tracker)
     (3) เครื่องวิทยุสื่อสาร (ความถี่ 145.525 MHz) (ความถี่ 144.390 MHz)


ขอบคุณภาพนี้จากท่าน E27FBI

GPS ทำหน้าที่รับสัญญาณพิกัดดาวเทียมจากดาวเทียม GPS ที่อยู่บนฟ้า

Tracker ทำหน้าที่แปลงค่าพิกัดตำแหน่ง (ละติจูด-ลองติจูด และอาจมีค่าอื่นๆ รวมอยู่ด้วย) เป็นข้อมูลแพ็กเก็ตเรดิโอ และทำหน้าที่กดคีย์วิทยุสื่อสารให้ทำการส่งข้อมูลแพ็กเก็ตออกอากาศ
( ตัว tracker ที่พบเห็นก็เช่น Byonics (Tinytrak) , Argent , FoxDelta , OpenTracker , EzTrak )

เครื่องวิทยุสื่อสาร ทำหน้าที่ส่งสัญญาณออกไปสู่สถานี ไอเกต ผ่านทางอากาศ

 

          การทำงานของส่วนนี้คือ ตัวโมดูล Tracker จะทำการแปลงข้อมูลพิกัดตำแหน่ง (ละติจูด-ลองติจูด) ที่รับได้จากตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) แล้วทำการแปลงค่าพิกัดตำแหน่งให้เป็นสัญญาณแพ็กเก็ตเรดิโอ แล้วส่งออกไปทางวิทยุสื่อสาร พร้อมทั้งมีหน้าที่สั่งกดคีย์วิทยุสื่อสารให้ส่งข้อมูลออกไปในอากาศ ดังนั้นเมื่อเราจ่ายไฟเลี้ยงให้โมบายยูนิตนี้แล้ว เราแทบไม่ต้องทำอะไรอีกเลย


 เรามาดูอุปกรณ์ส่วนสำคัญของชุด Tracker 

 1. ตัวรับสัญญาณดาวเทียม GPS 

ภาพจากท่าน E27FBI 
หัวรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ Serial ที่ความเร็ว 4800 baud rate

ภาพจาก www.spelecshop.com 
หัวรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ Serial ที่ความเร็ว 9600 baud rate

 
หัวรับสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ Serial ที่ความเร็ว 4800 baud rate ยีห้อ HOLUX  ( www.holux.com )


 2. ตัว Tracker 

2.1) Tracker อันแรก ชื่อว่า EzTrack ผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยคนไทย (ท่าน pa_ul; E20GJW)
       ( ติดตามได้ที่เวบไซต์ http://aprsth.w.pw/ez/ )

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI


2.2) Tracker อีกตัวหนึ่งของคนไทย เรียกว่า SABTracker โดยฝีมือของท่าน HS3LSE และ HS0NUU
       ( ติดตามได้ที่เวบบอร์ด http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=81340 )

หน้าตาของ SABtrack

มีชุดคิดให้นำมาแสดงฝีมือเอง

มีหน้าจอติดมาด้วย ใช้สำหรับการ Monitor

อันนี้แสดงการรับส่งข้อความระหว่าตัว SABTrack ดัวยกัน

 
                                                                    อันนี้เอามาต่อร่วมกับ วิทยุสื่อสาร และแหล่งพลังงาน เพื่อใช้งานร่วมกัน

ส่วนอันนี้นำมาประยุกต์เป็น I-Gate และ DiGi ได้ในเครื่องเดียวกัน

ฝีมือการประกอบของชุดคิทท่าน pracha51


2.3) Tracker ตัวล่าสุดของคนไทย เรียกว่า nTNC โดยฝีมือของท่าน HS5TQA แห่ง นครไทย.net เจ้านี้ซุ่มพัฒนาอยู่นานแล้ว ไม่ยอมออกมาวางแผงซักที จนกระทั้งเดือนตุลาคม 2555 นี้เอง
       ( ติดตามผลงานได้ที่เวบบอร์ด http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=136276.0 )

Tracker ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ครอบจักรวาลเลยทีเดียว คือเป็นได้ทั้ง Tracker , DiGi-Peater , TNC (สำหรับสถานี I-Gate) และ Weather Station (สถานีตรวจวัดอากาศ) แถมด้วยคู่มือสำหรับการคอนฟิกและคู่มือการใช้งานพร้อมสรรพ (ไปดูในเวบบอร์ดนะครับ)

   
อันที่จริงใช้งานแค่นี้ก็พอเพียง  และสามารถใส่เข้าไปตัวเครื่องวิทยุได้เลย (ภาพบน-ขวา)

แต่ผู้ผลิตได้ออกแบบวงจรเสริมที่สะดวกแก่การนำมาต่ออใช้งานอีกด้วย  (ภาพล่าง-ขวา)

    

       อุปกรณ์ชุดลงกล่อง ที่พร้อมจะเอาไปประยุกต์ใช้งาน

  อันนี้ชุดพร้อมใช้งานเป็น Tracker


2.4) Tracker ของนักวิทยุสมัครเล่นชาวอินเดีย เป็น Tracker ที่ใช้ชื่อว่า Foxtrak  
ภายใต้โค๊ดการผลิตที่ชื่อ
Foxdelta ถือว่าเป็น Tracker  ที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยจัดหามาเล่น
ในยุกต์แรกๆ ของ APRS ในประเทศไทย
(ประมาณ เมษายน ๒๕๕๑)
        ( เวบไซต์ผู้ผลิต http://www.foxdelta.com/products/foxtrak.htm )

เค้าขายเป็นชุดลงปรินท์

ภาพจากเวบ G4ILO

ชุดติดเข้ากับวิทยุสื่อสาร+GPS+แบตเตอรี่ 


2.5) Tracker ของต่างประเทศ ชื่อว่า OpenTracker (หรือ OT) ของบริษัท ARGENT
        ( เวบไซต์ผู้ผลิต http://www.argentdata.com/products/otplus.html )

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI 
สามารถสั่งเป็นชุดคิท มาประลองฝีมือการประกอบด้วยตัวเอง


2.6) Tracker ที่ใช้ประกอบเข้าไปในวิทยุสื่อสารแบบโมบาย ยีห้อ Alinco รุ่น DJ-135 โดยเฉพาะ 
เรียกชื่อว่า
T2-135 ของบริษัท ARGENT เช่นกัน
        ( เวบไซต์ผู้ผลิต http://www.argentdata.com/products/tracker2.html )

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI


2.7) Tracker ของต่างประเทศ ชื่อว่า TinyTrak ของบริษัท Byonics
        ( เวบไซต์ผู้ผลิต http://byonics.com/tinytrak/ )

           

   

ติดมอเตอร์ไซต์

ติดในประตูรถยนต์

              
ฉบับประดิษฐ์เองโดยนักวิทยุสมัครเล่นชาวยุโรป 


2.8) ชุดพร้อมใช้งาน (อันนี้ต้องแสดงฝีมือเอาเองครับ.. ในที่นี้ผมนำภาพของท่าน E27FBI มาประกอบ)

  ภาพจากท่าน E27FBI

  ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI

ภาพจากท่าน E27FBI


2.9) ชุดพร้อมใช้งาน ของต่างประเทศ ในชื่อ Micro-Trak ของบริษัท Byonics เช่นกัน
        ( เวบไซต์ผู้ผลิต http://www.byonics.com/microtrak/ )


ชุดพร้อมใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย หัวรับสัญญาณ GPS + โมดูล Tracker + Transmitter + Antenna
การใช้งานเพียงแค่เสียบไฟจากช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์...ใช้งานได้เลย (ดูเพิ่มเติมที่ http://www.byonics.com/mt-rtg )

ภายในกล่องจะมี IC ทำหน้าที่ Tracker และมีชุดสร้างสัญญาณวิทยุและตัว PA ขยายกำลังส่งวิทยุ 
การใช้งานเพียงแค่ต่อหัวรับสัญญาณดาวเทียม GPS และต่อสายอากาศเพิ่มเข้าไป


2.10) ชุดพร้อมใช้งาน ของคนไทย เจ้าแรกที่เป็นซิงเกิลบอร์ด ในชื่อ nTNC Tracker ของท่าน HS5TQA เจ้าเดิม เปิดตัวเมื่อ 19 ก.ค. 2557
       ( เวบไซต์ผู้ผลิต aprs.nakhonthai.net )ชุดพร้อมใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย กล่องควบคุม + หัวรับสัญญาณ GPS
การใช้งานเพียงแค่เสียบไฟจากรถยนต์...ต่อสายอากาศ...ต่อหัว GPS...เปิดสวิตช์...ใช้งานได้เลย (ดูเพิ่มเติมที่ http://aprs.nakhonthai.net/store/index.php?route=product/product&product_id=65 )


 3. เครื่องวิทยุสื่อสาร
เราสามารถนำเครื่องวิทยุสื่อสารทั่ว ๆ ไป ที่เรามีอยู่ มาเสียบต่อเข้ากับ Tracker ได้เลย เพียงแค่ต่อสายสัญญาณให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตแนะนำมา และปรับตั้งความถี่ไว้ที่ 145.525 MHz (สำหรับประเทศไทย)

นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านจะมีเครื่องวิทยุที่ใช้งานอยู่กันแล้ว จึงไม่มีรายละเอียดที่จะแนะนำในหัวข้อนี้