ความถี่ใช้งานของ Wireless 2.4 GHz

 

การจัดกรุ๊ปเพื่อไม่ให้ความถี่ของ Wireless 2.4 GHz ชนกัน

 

ลักษณะแบนด์วิทของความถี่แต่ล่ะช่อง (ในภาพความถี่เป็นช่อง 3)