วงจรแหล่งจ่ายไฟตรง ๑๒โวลต์ ๑๐ แอมป์ ใช้กับเครื่องวิทยุสื่อสาร พร้อมวงจรชาร์จแบตเตอรี่
12 Volt 10 Amp DC Supply and Charging Circuit for Transceiver

ธรรมนงค์ ทวีชื่น , ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖