แบบสายอากาศสลิมจิม (SlimJim) ย่าน 144-146 MHz
แบบต่าง ๆ ที่เคยทำใช้งาน
เมื่อทำได้ผลแล้ว ผมจึงได้สแกนแบบเอาไว้ (นานแล้ว)
เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์บ้าง เลยเอามาเผยแพร่
(หน่วยในแบบเป็น เซ็นติเมตร)